Evakuacijos pratybos gimnazijoje

Šiandien direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams S. Macas  organizavo žmonių evakavimosi kilus gaisrui praktines pratybas. Šių pratybų metu darbuotojai mokėsi, kaip elgtis kilus gaisrui.

Nuskambėjus pavojaus signalui netrukus gimnazijoje buvę žmonės išėjo į lauką ir susirinko stadione. Evakuacija truko apie 4 minutes. Mokytojai suskaičiavo visus išėjusius mokinius ir informaciją perdavė direktoriaus pavaduotojai ugdymui R. Rimkutei.

Iš pastato evakavosi 19 ikimokyklinukų, 17 priešmokyklinukų, 131 1–4, 5–IV g klasių mokinių, 20 mokytojų ir 23 aptarnaujančio personalo darbuotojai.  

Po praktinių pratybų Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektoriai papasakojo mokiniams, kaip saugiai evakuotis iš pastatų, kada skambinti pagalbos telefonu 112 ir kviesti ugniagesius gelbėtojus.

Regina Rimkutė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui