Specialioji pedagogė

Inga Bendžiuvienė

Specialioji pedagogė, logopedė

Darbo laikas:

Savaitės dienosDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis8.55-15.20 val.10.35-10.55 val.
Antradienis8.55-15.20 val.10.35-10.55 val.
Trečiadienis8.55-15.20 val.10.35-10.55 val.
Ketvirtadienis9.50-14.55 val.10.35-10.55 val.

FUNKCIJOS:

Gimnazijos logopedas:

·  įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus;

·  nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

· remdamasi kalbos raidos tyrimo rezultatais, rekomenduoja skirti logopedo pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, sudaro tokių mokinių sąrašą;

·  bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), konsultuoja juos mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, prevencijos klausimais;

·   sudaro individualias, pogrupines ir grupines mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas;

·   šalina mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

·   rengia rekomendacijas bei formuoja teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į kalbos bei kitų komunikacijos sutrikimų turinčius asmenis.

·   tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

·   dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje bei bendradarbiauja su kitais gimnazijoje dirbančiais švietimo pagalbos specialistais;

·    taiko darbe logopedijos naujoves.

· dalyvauja seminaruose, mokymuose, logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauja su kitomis švietėjiškomis institucijomis (Šilalės švietimo pagalbos tarnyba ir kt.).

Gimnazijos specialusis pedagogas:

· Teikia informacinę, konsultacinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais;

· formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei kitus asmenis.

· bendradarbiaujant su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius individualius mokinių gebėjimus ir galias, pataria, kaip pritaikyti/individualizuoti ugdymo programas, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

·  atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą mokymo programoms, įvertina pažangą;

· padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje/grupėje), lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

·   tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;

·   dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

·   bendradarbiauja ir dalyvauja mokyklos švietimo pagalbos specialistų komandinėje veikloje;

·   taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;

· dalyvauja seminaruose, mokymuose, logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauja su kitomis švietėjiškomis institucijomis (Šilalės švietimo pagalbos tarnyba ir kt.).

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 vasario 28

Paskelbta:

2021. Visos teisės saugomos.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r
+370 449 74 035
rastine@pajuris.silale.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190330034
Translate »