Gimnazijos istorija

Gimnazijos istorijos puslapiai pasakoja

 Rašytiniuose šaltiniuose Pajūrio valsčius pirmą kartą paminėtas 1527 metais.

Apie daraktorinės mokyklos buvimą Pajūrio apylinkėse niekas neatsimena. Vaikus mokydavo skaityti iš maldaknygių, rečiau iš elementoriaus. Pajūriškiai, kurie savo vaikus norėjo daugiau išmokyti, veždavo į Šilalės rusiškąją mokyklą.

Parapinė mokykla Pajūryje įkurta 1853 metais.

1863 metais Pajūrio parapinėje mokykloje mokėsi 34 mokiniai (iš M. Valančiaus pranešimo gubernatoriui).

Valdinė pradžios mokykla įsteigta 1907 m.

1928 m. ūkininkas K. Nausėda pastatė pradinę mokyklą su gyvenamaisiais kambariais mokytojams prie Nemylo. Mokymo dalies vedėju Pajūryje dirbo Vintsbergas, 1933-35 m. m. – Bernotienė, 1938 m. – Paulius, 1939 m.- M. Simonas Baltutis. Nepriklausomybės metais Pajūrio pradinėje mokykloje buvo 4 skyriai. Valstybė paskelbė, kad pagrindinis mokslas yra nemokamas, ir visi vaikai, turintys 7 – 14 metų, gali lankyti mokyklą.

1949 m. rudenį Pajūryje atidaroma penkta klasė, 1950 m. – šešta, 1951– 1952 m. m. – jau visos septynios klasės . Kol mokykla buvo pradinė, dirbo du mokytojai: 1945 –1946 m. m. vedėjas Petras Balčius ir mokytoja Leškytė. 1946 –1947 m. m.- vedėja Raudoniūtė ir mokytoja Bronė Eimanavičienė; 1947 – 1949 m. m. – vedėja B. Eimanavičienė ir mokytoja Michalina Lietuvininkienė.

Septynmetės mokyklos direktore paskiriama Bronė Eimanvičienė, mokymo dalies vedėju – Juozas Baltikauskas. Nuo 1953 – 1954 m. m. jis – direktoriaus pavaduotojas.

Tais metais mokyklai vadovauti paskiriama Irena Žilienė-Reinikytė. Išaugusi septynmetė mokykla nebetilpo 1928 m. statytame pradžios mokyklos pastate. Jame įsikūrė keturios klasės, kitos trys sutilpo buvusioje klebonijoje.

1958 – 1965 m. – tai aštuonmetės mokyklos augimo ir brendimo laikotarpis. Tuo metu Pajūrio mokyklą lankė Pajūrio ir Piliakalnio apylinkių Dapkiškės, Džiaugėnų, Juodšakių, Jomantų, Keberkščių, Kirnių, Kunigiškių, Lileikėnų, Medeliškės, Nedojų, Pailgočio, Pakalniškių, Pakisio, Rauško, Užjūrio, Vidutiškės, Visdžiaugų kaimų mokiniai. 1961 m. pabaigoje mokyklos direktoriumi tapo Juozas Vėlavičius, direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams- Vincentas Lukošius. Mokyklos vadovybę užgulė statybos darbai. 1964 m. pradėta statyti nauja mokykla. Mokyklos statyba 1965 m. buvo baigta, ir mokiniai pradėjo mokytis naujose mokyklos patalpose.

Be to, mokytojams pastatytas aštuonių butų gyvenamasis namas, veikė mokyklos bendrabutis, kuriame žiemos metu galėjo apsigyventi apie 30 tolimesnių kaimų mokinių.

1967 m. pavasarį išleidžiama pirmoji abiturientų laida. Ją baigė 21 mokinys. 1968-1969 m. m. laidos abiturientas Vytautas Mickus- pirmasis Pajūrio vidurinės mokyklos mokinys, apdovanotas aukso medaliu. Be to, jam, kaip pirmajam aukso medalininkui, buvo įteiktas buvusio šios mokyklos mokytojo J. Baltikausko auksinis laikrodis.

1977 m. mirus ilgamečiam mokyklos vadovui J. Vėlavičiui, mokyklos direktoriumi paskiriamas Liucijus Norkus.

1978 m. baigtas mokyklos priestatas, kuriame įsikūrė nauji kabinetai, sporto ir aktų salės, biblioteka, valgykla.

Pajūrio vidurinės mokyklos mokinių skaičius augo, atitinkamai daugėjo ir mokytojų. 1988 – 1989 m. m. mokykloje dirbo 38 mokytojai.

1969 – 1987 m. mokyklą baigė 10 aukso medalininkų.

1988-89 m. m. buvo pirmieji mokslo metai po Sąjūdžio suvažiavimo. Šiais atsinaujinimo metais susikūrė Persitvarkymo Sąjūdžio mokyklos iniciatyvinė grupė, kuri pasivadino „Tautiniu klubu“. Klubui priklausė patys geriausi mokiniai. Jų tikslas – aktyvinti mokyklos gyvenimą, įkurti kraštotyros muziejų, tvarkyti ir saugoti gamtą.

Šviesius prisiminimus mokytojų ir mokinių širdyse paliko 1989-91 metais mokykloje tikybą dėstęs kunigas Vytautas Sadauskas. Jo iniciatyva prie mokyklos pastatyta Šv. Marijos statula, vyko įdomūs ir turiningi vakarai. Tvirtas kunigo V. Sadausko pareigingumas, principingumas, plati erudicija įkvėpė įdomiems ir naudingiems darbams.

1992 m. mokykla perėjo prie reformuoto ugdymo turinio, kuris padėjo pagrindus šiuolaikinei demokratinei mokyklai kurti.

2002 m. mokyklai vadovauti ėmė direktorius Juozas Žymančius.

2005 m. laimėtas projektas iš Europos struktūrinių fondų (1,5 mln. Lt) „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Pajūrio vidurinėje mokykloje“.

Atnaujintas informacinių technologijų kabinetas, aktų salė, kieme pastatyta skulptūra (autorius Antanas Vaškys).

2006 metais mokyklai suteiktas Stanislovo Biržiškio vardas.

2009-12-23 akredituota Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vykdoma vidurinio ugdymo programa. Vidurinė mokykla tampa gimnazija.

Gimnazijoje įgyvendinti 2 projektai pagal BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ ir 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Įgyvendintas Socrates/ Comenius 1.1 ES mokyklų partnerystė projektas „Menai- visiems suprantama kalba, kuriant bendrus namus“.

Įrengtas tiras, renovuota sporto salė.

Įgyvendintas projektas „Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos universalaus sporto aikštyno dangos įrengimas“.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 balandžio 24

Paskelbta:

2021. Visos teisės saugomos.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r
+370 449 74 035
rastine@pajuris.silale.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190330034
Translate »