Projektas pagal BPD 2.4 priemonę

Naujų mokymo metodų ir formų diegimas bei kūrybiškumo skatinimas mokykloje

Projekto vykdytojas: Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinė mokykla

Projekto partneriai: Šilalės r. Tenenių pagrindinė mokykla

Šilalės r. Žvingių pagrindinė mokykla

2008m. liepos 30 d. buvo užbaigtas ES remiamas projektas „Naujų mokymo metodų ir formų diegimas bei kūrybiškumo skatinimas mokykloje“ pagal BPD 2.4 priemonę už 386 484Lt. (įsisavinta 372 543 Lt. – 96.4 proc. skirtų lėšų. Sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus), kurį sėkmingai vykdė Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinė mokykla kartu su projekto partneriais – Šilalės r. Tenenių ir Žvingių pagrindinėmis mokyklomis. Projektas padėtas 2006m. gegužės 5d.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį atlikta:

1. Sukurta virtuali mokymosi aplinka (bendravimas – elektroninis paštas, diskusijų forumai, pokalbiai, garso/vaizdo konferencijos, bendradarbiavimas – elektroninis paštas, mokinių grupių kūrimo ir valdymo priemonės, piešimo drauge priemonė, naršymo drauge priemonė, vartotojų (mokinių, mokytojų, tėvų, kurso kūrėjų) registracija, ugdymo turinio tvarkymas (kompiuterinių priemonių komplektas), užduotys (priemonės joms rengti ir atlikti), mokinių mokymasis ir pasiekimų stebėjimas, aplinkos sąsajos keitimas, informacijos apie naudojimąsi virtualiąja mokymosi aplinka teikimas – žinynas). Į šią virtualią aplinką užsiregistravo ir ja naudosis 605 mokiniai ir 40 suaugusiųjų.

2. Parengtos ir adaptuotos 36 mokymo metodinės medžiagos (jos turi integruotas papildomos informacijos paieškos galimybes internete per sukurtą nuorodų sistemą, jose yra pateikta daug iliustracijų, pavyzdžių. Šios medžiagos bus pateikiamos per šiuolaikines audio ir video priemones, derinant tekstinę medžiagą su pranešimų ir renginių įrašais, interneto vaizdiniais).

3. Sukurta neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistema (yra parengti ir pateikti tikslinei grupei mokymo moduliai, orientuoti į verslumo ugdymą bei bendrųjų gebėjimų didinimą, kas itin aktualu šiuo metu).

4. Parengta 6 suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos (chemijos, fizikos, istorijos, lietuvių kalbos, biologijos ir informatikos).

5. Parengtos virtualios mokymo aplinkos naudojimo instrukcijos.

Buvo suorganizuoti viešinimo renginiai Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinėje mokykloje ir projekto partnerių Šilalės r. Tenenių ir Žvingių pagrindinėse mokyklose. Įvyko trys renginiai, kuriuose buvo pristatytos suaugusiųjų švietimo programos: 2008 m. liepos 16 d. Šilalės švietimo centro salėje, 2008 m. liepos 21 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinės mokyklos aktų salėje ir 2008 m. liepos 22 d. Šilalės r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Juose dalyvavo 150 dalyvių.

Buvo atliktas suaugusiųjų neformalaus švietimo sistemos funkcionavimo įvertinimas, kurį daugelis dalyvių įvertino teigiamai už sudarytą galimybę mokytis nuotoliniu būdu. Jie džiaugėsi galimybe rasti įvairios filmuotos medžiagos, tekstų, paveikslų, animacijų, schemų ir t.t., bet tuo pačiu išreiškė pageidavimą, kad suaugusiųjų švietimo sistemoje būtų daugiau mokymo programų.

Šiuo projektu buvo siekiama kompleksiškai išspręsti iškylančias problemas įgyvendinant mokymo(si) programas, išplėsti mokyklų dalyvavimą sprendžiant aktualų uždavinį – žmoniškųjų išteklių formavimą bei pritaikymą prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Labai svarbu pažymėti tai, kad teikiamas projektas siūlomas įgyvendinti žinių visuomenės kūrimo srityje, jo pagrindas yra informacinių technologijų panaudojimas mokymo bei mokymosi veiklose.

Projekto baigiamajame renginyje, kuris buvo organizuotas Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinėje mokykloje, dalyvavo informacinių technologijų centro direktorius Vainas Brazdeikis, Šilalės savivaldybės atstovai, kitų švietimo įstaigų darbuotojai, projekto partneriai, VŠĮ „Vilniaus verslo konsultacinio centro“ generalinis direktorius dr. Romualdas Stankaitis ir mokiniai.

Dėkoju už puikų bendradarbiavimą projekto partneriams įgyvendinant projektą, o Vilniaus verslo konsultaciniam centrui už kokybišką programų parengimą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 balandžio 12

Paskelbta:

2021. Visos teisės saugomos.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r
+370 449 74 035
rastine@pajuris.silale.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190330034
Translate »