Projektas pagal BPD 1.5 priemonę

PROJEKTO Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0111 PRISTATYMAS

Projekto vykdytojasŠilalės r. Pajūrio   Stanislovo Biržiškio vidurinė mokykla
Projekto pavadinimas„Informacinių technologijų   diegimas mokykloje – naujų mokymosi metodų naudojimo ir kūrybiškumo didinimo   pagrindas“
Įgyvendinimo vietaPajūrio mstl., Šilalės   r.
Paramos suma533 386 Lt.
Įgyvendinimo trukmė6 mėnesiai
Projekto partneriaiŠilalės r. Žvingių pagrindinė   mokykla Šilalės r. Tenenių pagrindinė   mokykla
Sutarties pasirašymo data2006 11 30
Daugiau informacijostel./faks.: 8-449-74035;     mob.tel.: 8-610-34900 el.paštas:   direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Projekto idėja, tikslas ir uždaviniai (2004m. rugpjūtis).

Norint mažinti teritorinius darbo rinkos paslaugų  skirtumus, plėtoti ir atnaujinti švietimo, mokslinių tyrimų ir plėtros,  profesinio rengimo, konsultavimo ir profesinio mokymo sektorių infrastruktūrą,  gerinti šių paslaugų kokybę, mažinti atotrūkį tarp šių paslaugų, teikiamų  Lietuvoje, ir atitinkamų paslaugų, teikiamų pirmaujančiose ES valstybėse lygio,  reikalingas efektyvus informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese.  Tai tokios priemonės ir sistema, kuri turėtų virtualią mokymosi aplinką, mokymo  (si) procesui reikalingas  programas bei  mokymo metodinę medžiagą. Projektą, kuris mažintų minėtą atotrūkį,  tikslinga rengti mini regione kartu su  partnerėmis Šilalės r. Žvingių ir Tenenių pagrindinėmis mokyklomis, nes apie 98  proc. šių mokyklų mokinių atvyksta toliau siekti pagrindinio arba vidurinio  išsilavinimo.

Tikslas – pagerinti bendrojo mokymo ir mokymosi paslaugų  kokybę ir jų prieinamumą, sudaryti patrauklias mokymosi visą gyvenimą sąlygas  visiems to siekiantiems,  sukuriant  informacinių kompiuterinių technologijų sistemą ir ją efektyviai panaudojant  edukaciniuose procesuose  

Uždaviniai:

·  Sukurti informacinių kompiuterinių technologijų sistemą.

·  Išplėsti turimą informacinių kompiuterinių technologijų materialinę – techninę bazę, diegti reikiamą  programinę įrangą mokymo(si) procesams modernizuoti.

Projekto vieta pareiškėjo ir partnerių strategijose.

Projekto  „Informacinių technologijų diegimas mokykloje  naujų mokymosi metodų naudojimo  ir kūrybiškumo didinimo pagrindas“ tikslas – pagerinti bendrojo mokymo ir  mokymosi paslaugų kokybę ir jų prieinamumą, sudaryti patrauklias mokymosi visą  gyvenimą sąlygas visiems to siekiantiems,   sukuriant informacinių kompiuterinių technologijų sistemą ir ją efektyviai  panaudojant edukaciniuose procesuose yra neatsiejamas nuo Pajūrio Stanislovo  Biržiškio vidurinės mokyklos ir Tenenių bei Žvingių pagrindinių mokyklų tikslų:

 • išugdyti kiekvienam jaunuoliui vertybines orientacijas, leidžiančias  tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai  nusiteikusiu žmogumi;
 • išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus,  padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant  gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat  šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kuri savo  gyvenimą;
 • perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir  pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai  tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai  formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės  išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto atvirumą ir  dialogiškumą;
 • sudaryti sąlygas asmeniui įgyti demokratijos tradicijas įkūnijančius  pilietinės bei politinės kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį,  būtiną asmeniui, kaip kompetentingam Lietuvos piliečiui, europinės ir  pasaulinės bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui

Projekto uždaviniai:

 1. Sukurti informacinių kompiuterinių technologijų sistemą.
 2. Išplėsti turimą informacinių kompiuterinių technologijų materialinę – techninę bazę, įdiegti reikiamą programinę įrangą mokymo(si) procesams modernizuoti

Projekto uždaviniai  atitinka mokyklų uždavinius ir yra bendrame kontekste:

 • sudaryti  mokiniams sveikas ir saugias ugdymo (si) sąlygas;
 • užtikrinti  darnią pagrindinių mokinio galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą,  pilietiškumą;
 • sudaryti  mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti išsiugdyti  asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingai  iškylančių asmeninių bei socialinių gyvenimo klausimų sprendimui;
 • padėti  mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros,  kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir  ateities poreikius;
 • ugdyti  mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;
 • atskleisti ir  plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją,  padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;
 • ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą  imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;
 • užtikrinti  švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo,  veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;
 • formuoti  mokyklos ugdymo programos turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų ir  vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti.

ĮSIGYTA –   kompiuterinė ir biuro technika, įdiegti trys kompiuteriniai telefoniniai  tinklai (po vieną kiekvienoje mokykloje).

SUKURTA:

 • interneto svetainė;
 • virtuali mokymo (si) aplinka;
 • 36 mokymo (si) metodinės medžiagos (moduliai) trims amžiaus grupėms, kurios turi integruotas papildomos informacijos paieškos galimybes       internete per sukurtą nuorodų sistemą, bei pateikta daug kitų iliustracijų ir pavyzdžių;
 • neformaliojo švietimo paslaugų teikimo sistema;
 • suaugusiųjų švietimo mokymo moduliai (chemija, fizika, istorija, lietuvių kalba, biologija, informatika).

           Nauja įranga ir įdiegta  sistema su mokomąją medžiaga gali naudotis ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir  jų tėvai bei vietos ir aplink esančių bendruomenių nariai.

PROJEKTAS  BAIGTAS 2007m. birželio 8 dieną.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 kovo 6

Paskelbta:

2021. Visos teisės saugomos.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r
+370 449 74 035
rastine@pajuris.silale.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190330034
Translate »