Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjos:

  • S. Urbonienė
  • L. Bružaitienė
  • D. Ciparienė
  • N. Grabauskaitė
  • O. Kačinė (Ukrainiečių vaikams)
  • S. Vladičkienė (ikimokykliniam ugdymui)

Mokytojo padėjėja padeda mokiniui:
orientuotis bei judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, neformaliojo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
padeda užsirašyti ar užrašo mokymosi medžiagą;
padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
padeda atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, maitinimu(si) susijusią veiklą.
Mokiniui, turinčiam ribotas mobilumo galimybes, padeda išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos, judėti po mokyklą, pasiekti klasę, kitas patalpas.

Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
Padeda mokytojui parengti ir/ ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.
Mokytojo padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 vasario 8

Paskelbta:

2021. Visos teisės saugomos.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r
+370 449 74 035
rastine@pajuris.silale.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190330034
Translate »