Tikslai ir uždaviniai

2023–2024 m. m. veiklos prioritetas – kiekvieno besimokančiojo pažanga, patyriminio ugdymo(si) plėtojimas.

Gimnazijos veiklos tikslai ir uždaviniai 2023–2024 m. m.

Tikslas. Gerinti ugdymo(-si) kokybę, siekiant mokinių asmenybės ūgties.

Uždavinys. Gerinti mokinių pasiekimus, stiprinant mokymosi motyvaciją ir atsakomybę už savo mokymąsi.

Uždavinys. Stiprinti mokytojų dalykines ir bendradarbiavimo kompetencijas, paveikiančias mokinius siekti asmeninės pažangos, aukštesnių mokymosi pasiekimų.

Uždavinys. Skatinti dalykų integraciją, platų skaitmeninio turinio naudojimą, į patyriminį ugdymą(si) orientuotų pamokų organizavimą gimnazijoje ir už jos ribų, sekant mokinių mokymosi pasiekimus.

Tikslas. Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą aplinką, siekiant, kad kiekvienas mokinys gautų jam reikalingą pagalbą ir paramą.

Uždavinys. Teikti ugdymo(si) pagalbą skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams.

Uždavinys. Stiprinti pasidalytąją lyderystę, skatinant gimnazijos bendruomenės narių kūrybiškumą, pilietiškumą, verslumą.

Uždavinys. Skatinti tėvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės gyvenime.

Uždavinys. Modernizuoti ugdymo(si) aplinkas.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 sausio 5

Paskutinį kartą atnaujinta:

2021. Visos teisės saugomos.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r
+370 449 74 035
rastine@pajuris.silale.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190330034
Translate »