KA229 projektas ECHOSET

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokiniai, mokytojai, tėvai ir visa bendruomenė turės galimybę dalyvauti ir vykdyti 2019–2021 m. naują Erasmus + projektą „Encompassing Cultural Heritage of Small European Towns“ (Mažus Europos miestelius vienijantis kultūros paveldas). Projekte dalyvauja 6 šalys partnerės: Kroatija, Vokietija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Ispanija, Lenkija ir Lietuva.

Pagrindinis projekto tikslas yra geriau pažinti savo ir kitų šalių tradicijas, papročius, liaudies dainas, meną, tautosaką, tradicinius patiekalus ir kt. plėtojant skirtingų šalių partnerių etninį kultūros paveldo palikimą per bendrąsias vertybes bei kuriant bendrą Europos identitetą. Projekto metu mokiniai patobulins ne tik anglų kalbos komunikacinę kompetenciją, bet taip pat turės galimybę pasimokyti projekto šalių kalbos pagrindų. Projektas apims ir kitus mokomuosius dalykus: gimtąją kalbą ir literatūrą, istoriją, geografiją, tikybą, matematiką, dailę ir technologijas, muziką. Projekto dalyviai kurs įvairius projekto produktus: pristatymus, video-filmukus, plakatus, kryžiažodžius, brošiūras, interaktyvų patarlių ir posakių rinkinį ir kt., bendraus ir veiklomis dalinsis eTwinning‘o portale, Facebook‘e, YouTube socialiniame tinkle. Pirmasis projekto ECHOSET dalyvių susitikimas planuojamas gruodžio mėnesį Kroatijoje.

Kristina Katauskaitė,
anglų ir vokiečių kalbų mokytoja

Pirmasis Erasmus+ projekto susitikimas Kroatijoje

Tarpkultūrinė savaitė Vokietijoje

Projektinė veikla gimnazijoje nenutrūko ir karantino laikotarpiu

Partnerių susitikimas šiaurės Makedonijoje

Partnerių susitikimas Lietuvoje

Partnerių susitikimas Ispanijoje

„Erasmus+” projekto ECHOSET tarptautiniai mokymo(si) veiklų mobilumai

Erasmus+ projekto „ECHOSET” mobilumo veiklos Lenkijoje

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 liepos 3

Paskelbta:

2021. Visos teisės saugomos.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r
+370 449 74 035
rastine@pajuris.silale.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190330034
Translate »