Pažindami mokomės kartu

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 4 mokinių ir 3 mokytojų komanda kartu su partneriais iš Kroatijos, Šiaurės Makedonijos, Vokietijos, Lenkijos ir Ispanijos vasario 1-4 d. įgyvendino „Erasmus+“ ECHOSET projekto veiklas Ispanijoje, Montehermoso miestelyje. Pagrindinis šio projekto tikslas – geriau pažinti savo ir kitų šalių tradicijas, papročius, liaudies dainas, meną, tautosaką, tradicinius patiekalus ir kt. plėtojant skirtingų šalių partnerių etninį kultūros paveldo palikimą per bendrąsias vertybes bei kuriant bendrą Europos identitetą. 

Skirtingų šalių dalyviai, tiek mokiniai, tiek mokytojai svetingai sutikti Montehermoso miestelio vidurinėje mokykloje jau pirmąją dieną susipažino su Ispanija: patyrė ispaniškų dainų grožį ir savitumą, bendraudami ir veikdami kartu susipažino su ispanų kalba, jų kasdienio gyvenimo ritmu, puoselėjamomis tradicijomis. Organizatorių – ispanų- numatyta visos savaitės veiklų forma – grupinis darbas leido labiau pažinti kraštą, būti aktyviais programos dalyviais tiek pažintinių ekskursijų metu, tiek įgyvendinant numatytas veiklas mokykloje. Urbanistinį Ispanijos gyvenimą projekto dalyviai pažino aplankydami Plasencia, Merida miestus. Lankantis juose dėmesį patraukė miestų architektūra, Antikos laikus bylojanti istorija. Gladiatorių kovas, antikinį teatrą priminė išlikę griuvėsiai bei lankymasis unikalios architektūros muziejuje. Išskirtinio žavėjimosi objektų projekto dalyviams teko pamatyti ir gamtoje: dviejų kilometrų kelias į kalnus norint pamatyti pasaulio pabaigą, ąžuolų žievė, naudojama kamščių gamybai, juodosios Iberijos kiaulės, tradicinis Ispanijos ūkis ir jo veikla.

Džiugu, jog visų partnerių pastangų dėka pavyko įgyvendinti suplanuotas veiklas. Projekto dalyviai, dirbdami mišriose komandose, sugebėjo susitarti ir rasti tai, kas visus vienija. Lankymasis Ispanijoje suteikė neįkainojamos patirties tiek mokiniams, tiek mokytojams. Šio susitikimo metu mokiniai įgijo žinių apie šalių – partnerių kultūrą ir istorinį paveldą, suprato bendradarbiavimo svarbą su skirtingų kultūrų ir pažiūrų žmonėmis. Taip pat tai buvo puiki proga tobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžius. Kitas susitikimas su partneriais vyks kaimyninėje Lenkijoje.                                                                                                                         

Jurgita Girčienė, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja