Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

TYRINĖJIMO MENAS – tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius.

Tikslai – padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, mokyklos bendruomeniškumą. Esminis programos „Tyrinėjimo menas“ principas – partnerystė ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių profesionalų.

Uždaviniai:

1. Bendrojo ugdymo procese ugdyti mokinių kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas.

2. Stiprinti mokytojų kompetenciją: n kurti gilų, į kompetencijų ugdymą orientuotą mokymosi procesą, pagrįstą atviru, dialogišku, bendra – darbiaujančiu santykiu; n kurti ir išbandyti integruotus, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįstus ugdymo metodus; n pasitelkti įvairias medijas, technologijas, aplinkas, esančias už mokyklos ribų, ir kitus prieinamus resursus.

3. Stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje, mokytojų kolegialumą, o taip pat mokyklos bendruomenės ryšius su kitomis bendruomenėmis, švietimo ir kultūros organizacijomis, plečiant mokyklos bendruomenės narių akiratį.

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje projektas įgyvendinamas jau antrus mokslo metus iš eilės. Gimnazijoje į projektą įsitraukia tiek mokytojai – susikūrė  „Mokytojų klubas“, tiek mokiniai. 2021-2022 m. m. projekte dalyvavo 8 klasė, 2022-2023 m. m. projektas vykdomas 6b klasėje.

Daugiau apie projektą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ ir įgyvendinamas veikas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje galima paskaityti:

Žaidimas „Kodas: BRAŠKĖ“

Laikas tau, laikas man, laikas kiekvienam

PROJEKTO „TYRINĖJIMO MENAS: MOKOMĖS BENDRUOMENĖJE“ ĮGYVENDINIMO VEIKLOS KLAIPĖDOJE

Laiko sau paieškos Telšiuose  

Baigiamasis projekto „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje” Mokytojų klubo renginys   

Programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“ drauge su partneriais menininkų grupe „Žuvies akis”. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Daugiau apie projektą:

  1. TYRINĖJIMO MENAS. Programos gairės.

https://www.kurybinesjungtys.lt/wp-content/uploads/2022/06/Tyrine%CC%87jimo-menas-Programos-gaire%CC%87s-2022.pdf

  • Tyrinėjimo meno projektų istorijos.

http://kurybinesjungtys.lt/category/mokykloms/

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 kovo 29

Paskelbta:

2021. Visos teisės saugomos.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r
+370 449 74 035
rastine@pajuris.silale.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190330034
Translate »