TYRINĖJIMO MENAS: MOKOMĖS BENDRUOMENĖJE

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija šiais mokslo metais įgyvendins programą ,,TYRINĖJIMO MENAS: MOKOMĖS BENDRUOMENĖJE“. Šios programos dalyviai – visi aštuntos klasės mokiniai bei mokytojų komanda. Spalio 7 d. Vilniuje vyko programos ,,TYRINĖJIMO MENAS: MOKOMĖS BENDRUOMENĖJE“ pristatymas. Jame dalyvavo už programos mūsų gimnazijoje įgyvendinimą atsakinga socialinė pedagogė, 8 klasės auklėtoja Jurgita Rumšienė, lietuvių kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Tverijonienė bei gimnazijos direktorius Juozas Žymančius. Įvadinio renginio metu dalyviai nuodugniai susipažino su „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ programos etapais, tikslais bei specifika, skyrė laiko įsigilinti į programos metu ugdomas kompetencijas ir svarbiausia – gyvai susitiko su kūrėjais, su kuriais bendradarbiaus šiais mokslo metais. Džiugu, jog Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje šiais mokslo metais lankysis du nuostabūs kūrėjai. Tai Klaipėdos Jaunimo teatro aktorius Donatas Stakėnas ir meno edukatorė, įvairių projektų organizatorė ir dalyvė Inga Norkūnienė. Programą ,,Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“ drauge su partneriais menininkų grupe Žuvies AKIS. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ strategiją remia Lietuvos kultūros taryba.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Tverijonienė