Paskutinis skambutis

Paskutinis… Paskutinis žvilgsnis pro klasės langą, paskutinis suolo draugo artumas, paskutinis gautas įvertinimas už atliktą darbą, paskutinis mokytojo patarimas, padrąsinimas, paskutinė klasės nuotrauka, paskutinė pamoka, paskutinis skambutis. Gaila, kad dažnai žodžio „paskutinis“ svarbą suvokiame kiek per vėlai, paskutinę dieną mokykloje ar netgi  dar vėliau.

Paskutinis skambutis kasmet skamba abiturientams, paliekantiems mokyklą. Šiemet jis Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje nuaidėjo gegužės 21 dieną, 12.00 val. Jis skambėjo  visiems dvidešimt dviem abiturientams, sėkmingai užbaigusiems mokslo metus. Iškilmingą šventę abiturientams suorganizavo IIIabg klasės mokiniai ir jų auklėtoja Jurgita Girčienė bei pirmokėliai ir jų mokytoja Violeta Mikšienė. Garsiais mokyklinio skambučio dūžiais pirmokėliai paskelbė paskutinės pamokos pabaigą ir pakvietė abiturientus į jiems skirtą šventę gimnazijos kiemelyje. Iškilmingoje eisenoje apie mokyklą abiturientų veiduose buvo galima įžvelgti  nerimą,  jaudulį, džiaugsmą ir liūdesį.  Kai kurių dvyliktokų žvilgsniai jau tuomet pasakė, kad žodžio „paskutinis“ reikšmė jiems suprantama.

Paskutinio skambučio proga abiturientus sveikino gimnazijos direktorius Juozas Žymančius. Direktorius linkėjo sėkmingai išlaikyti egzaminus, kad visi turėtų galimybę pasirinkti norimą tolimesnį kelią. Direktorius taip pat perskaitė Seimo nario Jono Gudausko sveikinimą abiturientams. Šventėje dalyvavo Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Veščiūnienė. Ji pasidžiaugė gerais, mandagiais, darbščiais ir atsakingais mokiniais, kurie užaugo jos akyse, nes kaip tik prieš  dvylika metų ji pradėjo dirbti Pajūrio seniūnijoje.  Su direktoriaus įsakymu dėl leidimo laikyti pasirinktus brandos egzaminus dvyliktokus supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė. Abiturientus, savo vaikus, gimnazijos baigimo proga sveikino ir tėveliai. Jie taip pat nuoširdžiai dėkojo mokytojams ir auklėtojai. Gavę progą išeiti į sceną abiturientai ir patys nuoširdžiai dėkojo mokytojams ir nuo penktos klasės juos lydėjusiai auklėtojai Irenai Tverijonienei. Abiturientai iškilmingai atliko gimnazijos dainą, perskaitė pačių parengtą testamentą vienuoliktokams bei įteikė savo dovaną gimnazijai  – suoliuką. Dvyliktokai linkėjo, kad visiems, ant jo sėdėsiantiems, kiltų tik pačios gražiausios mintys ir idėjos.                  

Iškilmingą šventinę nuotaiką sukūrė pirmokų parengtas eilėraščių ir palinkėjimų montažas, kartu su abiturientėmis Evelina ir Erika atlikta daina „Paukštuk“ (mokytojas Robertas Matevičius).  Abiturientams ir visiems susirinkusiems skambėjo vienuoliktokės Viktorijos Mikutytės saksofonu atliekamas kūrinys,  Meno mokyklos auklėtinių Gabrielės ir Vaivos duetas, šokiu šventinę programą papuošė ketvirtokai ir jų mokytoja Dana Dainauskienė. Nepamirštamų akimirkų abiturientams paliko norų užrašymas bei kartu su spalvotais balionais paleidimas į dangų. Tegul pildosi gražiausios svajonės ir troškimai! Šventinę programą užbaigė muzikos mokytojas Robertas Matevičius su daina „Vyšnių sodai“.

Tegul Paskutinio skambučio aidas išlieka abiturientams atminty ir tampa simboliu, kviečiančiu į naują, prasmingą, veiklų, laimingą gyvenimą. 

                                                      mylinti ir mylima IVg klasės auklėtoja Irena Tverijonienė