Lauko klasės – kupolo atidarymas

Birželio 8-oji Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje išskirtinė diena – atidaryta nauja lauko klasė – kupolas. Atidarymo šventę organizavo ir ją vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė. 

,,Mintį įrengti lauko klasę – kupolą pradėjome vystyti šių mokslo metų pradžioje. Kartu su socialine pedagoge Jurgita Rumšiene parengėme Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektą „Meno ir sporto laboratorija“. Įsivaizdavome, jog šioje erdvėje galėtų vykti įvairių dalykų integruotos pamokos, paskaitos, klasės valandėlės, prevenciniai ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai, renginiai visiems  gimnazijos ugdytiniams ir mokiniams.  Šią mintį padėjo įgyvendinti gimnazijos direktorius Juozas Žymančius ir direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams Saulius Macas. Jų dėka šiandien mes turime tokią išskirtinę lauko klasę“, – kalbėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui atidarymo šventės pradžioje.

Gimnazijos direktorius Juozas Žymančius, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams Saulius Macas ir abiturientas Matas Petravičius perkirpo juostą ir atidarė lauko klasę – kupolą. Gimnazijos direktorius nuoširdžiai padėkojo iniciatorėms už idėją, skatino ir visus kitus teikti pasiūlymus gimnazijos aplinkai kurti. Direktorius kalbėjo apie mūsų visų nuolatinį siekį ir troškimą, kad gimnazija būtų kuo patrauklesnė čia besimokantiems mokiniams ir suteiktų kuo daugiau galimybių kokybiškam, sėkmingam mokymuisi. Taip pat priminė apie atsakomybę saugoti mūsų visų gimnazijos turtą, vertinti darbuotojų, kurie kuria ir puoselėja gimnazijos aplinkos patrauklumą,  pastangas. Savo džiaugsmą ir nuotaikas mokiniai išreiškė gausiais plojimais, o trečiokai – dar ir nuotaikingu šokiu „Baby shark“. Mokinius paruošė jų mokytoja Vaida Meirytė. Netrukus oficialiai atidarytoje klasėje vyko pirmoji pamoka  6 klasės mokiniams. Ją vedė anglų kalbos mokytoja Daiva Stragauskienė ir matematikos mokytoja Ingrida Kurmytė.

Tegul ši erdvė skatina kūrybiškai žvelgti į pamoką. Tegul nuolat mums primena, jog esame kūrybingi, išradingi, siekiame, kad mokymas(is) būtų kuo patrauklesnis. Tai atsispindi ir mūsų gimnazijos vizijoje, užkoduotame žodyje KITAIP: KOKYBĖ, INOVACIJOS, TECHNOLOGIJOS, ATVIRUMAS, IŠRADINGUMAS, PAŽANGA.

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė