Bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“

Sausio 8 d. Vilniuje 30-ąjį kartą įvyko tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. Laisvės gynėjams pagerbti skirtame renginyje šiais metais dalyvavo maždaug 4000 dalyvių iš Lietuvos ir 13 kitų valstybių.

„Gyvybės ir mirties kelio“ bėgime šiemet, kaip ir kasmet, dalyvavo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos  jaunieji šauliai ir jų vadas Algimantas Dragūnas.

Nuoširdžiai dėkojame mokytojui Algimantui Dragūnui už pilietiškumo ugdymą. Tegul kario drąsa, narsa ir ryžtas įkvepia jaunuosius šaulius didingiems darbams TĖVYNĖS LABUI!