Startuoja projektas ,,Connected by knowledge“

2020 m. Europos Komisijai dėl COVID-19 pandemijos iškeltų iššūkių švietimo ir mokymo, jaunimo bei kultūros sektoriuose paskelbus papildomą kvietimą teikti strateginių partnerysčių projektų paraiškas, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija kartu su mokyklomis iš Ispanijos (projekto koordinatorė), Graikijos ir Italijos parengė pasirengimo skaitmeniniam švietimui strateginių partnerysčių (KA226) projekto paraišką. Džiaugiamės, kad tarptautiniam projektui ,,Connected by knowledge“ buvo skirta dotacija. Pagrindinis prioritetas dotacijai gauti  buvo novatoriškos praktikos skaitmeniniame amžiuje.

Pagrindinis projekto siekis – suteikti galimybių mokytojams, mokiniams plėtoti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, užtikrinti įtrauktį nuotolinio mokymo(si) metu, kurti ir įgalinti naudotis aukštos kokybės skaitmeniniu turiniu bei novatoriškomis priemonėmis.

Rugsėjo 29 d. – spalio 1 d. įvyko pirmasis projekto partnerių (mokytojų) susitikimas IES Emilio Jimeno mokykloje, Kalatajudo miestelyje, Ispanijoje. Susitikime dalyvavo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė ir anglų/vokiečių kalbų mokytoja Kristina Katauskaitė. Vizito metu aptartos projekto mokymo(si) veiklų mobilumų datos,  numatomos veiklos, užduotys, atsakomybės ir siektini rezultatai. Partneriams pristatėme savo gimnaziją, miestelį ir Lietuvą. Taip pat galėjome stebėti kolegų pamokas, aptarti, diskutuoti apie švietimo sistemas, dalykų integraciją, dvikalbį dalykų mokymą(si).

Kiekviena projekte dalyvaujanti mokykla bus atsakinga už mokymo(si) veiklas: Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija – Skaitmeniniai įrankiai, Protypo Geniko Lykeio Irakleiou, Kreta, Graikija – Skaitmeniniai ištekliai, Primo Istituto Comprensivo,  San Vito dei Normanni, Italija – Saugumas internete, IES EMILIO JIMENO, Kalatajudas, Ispanija –  Skaitmeninės platformos.

Vizito metu taip pat turėjome galimybę susipažinti su Kalatajudo miestelio istorija, lankytinomis vietomis, kopėme į kalnus ir grožėjomės apylinkių panorama. Taip pat popietę praleidome Saragosos mieste, įsikūrusiame prie Ebro upės, lankėmės Alfajería rūmuose, La Seo katedroje.

Tikimasi, kad projekto pabaigoje pagerės mokinių skaitmeninis raštingumas bei komunikacija, bendradarbiavimas, kuriant skaitmeninį ugdymo turinį. Mokiniai gebės spręsti skaitmeninio pobūdžio problemas, saugiai elgtis internetinėje erdvėje, taip pat bus parengtas projekte dalyvaujančių mokyklų skaitmeninis planas.

Kristina Katauskaitė, Šilalės r. Pajūrio Stansilovo Biržiškio gimnazijos užsienio (anglų, vokiečių) kalbų vyr. mokytoja