PAKELIUI Į VASARĄ!

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai, 1-4 klasių mokiniai jau užbaigė mokslo metus! Birželio 9 d. jie visi kartu dalyvavo mokslo metų baigimo šventėje „Pakeliui į vasarą“. Šventę organizavo 5a, 5b klasių mokiniai ir ketvirtokai, kurie ir atsisveikino su savo pradinių klasių mokytoja, savo klase. Ketvirtokai parengė labai gražią ir turiningą šventinę programą. Jie ir šoko, ir dainavo, ir deklamavo. Penktokai visiems susirinkusiems dovanojo iškilmingą šokį ir dvi dainas.
Su jau prasidedančiomis vasaros atostogomis visus susirinkusius mokinius, tėvelius, mokytojus sveikino gimnazijos direktorius Juozas Žymančius. Jis palinkėjo mažiesiems patirti džiugių, prasmingų vasaros akimirkų, gerai pailsėti. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė supažindino su kėlimo į kitą klasę įsakymu, pasidžiaugė 1-4 klasių mokinių ir PUG ugdytinių 2021-2022-ųjų mokslo metų pasiekimais. Diplomų ir padėkų gausa rodo, kad mokiniai per šiuos mokslo metus tikrai daug ir stropiai mokėsi, buvo aktyvūs įvairių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyviai. Direktorius Juozas Žymančius ir pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė iškilmingai įteikė pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus 4 klasės mokiniams.
Išradingų, kūrybingų, talentingų ir atsakingų mokinių ir šaunių mokytojų dėka birželio 9 d. visa gimnazijos bendruomenė juto šventinę nuotaiką.
Organizatorių vardu nuoširdžiai dėkojame muzikos mokytojai Onai Dvilienei, šokių būrelio vadovei Danai Dainauskienei, dailės ir technologijų mokytojai Dianai Rupšienei, kultūrinių renginių organizatoriui Dariui Vasiliauskui, pavaduotojui ugdymui Sauliui Macui už visokeriopą pagalbą organizuojant renginį.
Smagios vasaros linkime visiems mokiniams, tėveliams, mokytojams!

5b klasės auklėtoja Irena Tverijonienė