#Ištark, #Išgirsk, #Išsaugok

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – šiemet Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos bendruomenė minėjo Tremtinių aikštėje. Ten buvo perskaityta 1000 tremtinių vardų, pavardžių ir likimų. Taip gimnazijos bendruomenė prisijungė prie LIJOT organizuojamos akcijos #Ištark, #Išgirsk, #Išsaugok.
Iškilmingą eiseną iš gimnazijos į Tremtinių aikštę organizavo 710-osios kuopos jaunieji šauliai, vadovaujami mokytojo Algimanto Dragūno. 11.59 val. prisijungę prie visuotinės akcijos, tremtinių atminimą pagerbėme tylos minute. Skaitymų pradžioje gimnazijos mokiniai padėjo gėlių prie paminklo.
Gimnazijos direktorius Juozas Žymančius savo kalboje priminė, kad nuo pirmųjų trėmimų į Sibirą praėjo 81-eri metai.
Akcijos #Ištark, #Išgirsk #Išsaugok iniciatorė Pajūryje – buvusi Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokinė, VU studentė Emilija Pociūtė.
Vardus, pavardes ir likimus skaitė 5a, 5b, 7, Ig, IIg, IIIg klasių mokiniai, gimnazijos darbuotojai.
Akcijoje dalyvavo ir Pajūrio miestelio bendruomenė, Pajūrio bočiai, tremtiniai. Pajūrio krašto tremtinių seniūnė, tremtinė Regina Baliutavičienė ne tik prisidėjo prie vardų skaitymo, bet ir pasidalino asmeniniais išgyvenimais tremtyje.
Muzikinius kūrinius atliko Ig klasės mokinė Izabelė Varnagytė ir 5a, 5b kl. mokiniai. Mokinius ruošė muzikos mokytoja Ona Dvilienė, įgarsino kultūrinių renginių organizatorius Darius Vasiliauskas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie savo pagarbiu buvimu akcijos metu prisidėjo prie istorijos išsaugojimo.

Irena Tverijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui