Misija (Ne)Įmanoma

Kovo 30 dieną Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko „whatansiškas nuotykis“ 5-8 ir I-IV g klasių mokiniams. Užsiėmimas „Misija (Ne)Įmanoma“ finansuojama iš „Kultūros paso“ programos lėšų. Ši programa – tai patyrimai, skatinantys draugystę, komandos formavimą klasėje, bendravimo ir girdėjimo įgūdžius. Žaidimas „Misija (Ne)Įmanoma“ užpildė linksmų, kūrybiškumą skatinančių, keistų, nepatogių, tačiau būtinai kultūrinį akiratį plečiančių, draugystę skatinančių ir komandą formuojančių užduočių vykdymą, unikalios piešimo ir rašymo simbioze paremtos refleksijos, sukuriančios dalyvių tarpe taip reikalingą bendrumo jausmą. Užsiėmimo metu mokiniai ne tik piešė, konstravo, vaidino, dainavo ir t. t., jie per savo patirtį ir išgyvenimus išjautė bendruomenės iššūkius, gebėjo juos įvardinti ir pasiūlyti būdų jiems išspręsti. Mokiniai mokėsi labiau vertinti unikalius kolektyvo narių gebėjimus ir vienoje ar kitoje meno srityje bei jų indėlį į bendrą komandos sėkmę.
Whatansu didelės komandos tikslas – mokyklos bendruomenės bendravimo kultūros bei moksleivių kūrybiškumo puoselėjimas per kultūrinę raišką bei kultūrinį sąmoningumą. Edukacija remiasi David Kolb patirtinio ugdymo principu, taip pat „Nesmurtinės komunikacijos“ bei „Ubuntu“ filosofijomis, S. Covey visų savo būties lygmenų pažinimo bei jų lavinimo principais. Whatansu komandos išskirtinumas – patyrimas + vertybinis stuburas + refleksija. Tai unikali kombinacija, kuri garantuoja niekur kitur neatkartojamą patirtį. Jų misija užauginti naują kartą, kurioje santykiai būtų grįsti pasitikėjimu ir pagarba, sukurti erdvę, kur žmonės galėtų kokybiškai leisti laiką kartu ir gebėtų drąsiai žvelgti vieni kitiems į akis. Visi įrankiai asmenybei ugdyti ir vertybėms auginti yra, tad dabar norime dalintis Whatansu gyvenimo būdu su kiekvienu jūsų, siekiančiu pozityvaus pokyčio savyje, komandoje, šeimoje, bendruomenėje.
Nuoširdžiai dėkojame visai Whatansu komandai už refleksijos įgyvendinimą ir patirčių pasidalinimą su Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 5-8, I-IVg klasių auklėtojais.
Tikime, kad gimnazijoje įgyvendintos kelias valandas trukusios veiklos suteikė papildomų žinių ir gebėjimų.

Socialinė pedagogė Jurgita Rumšienė