Lietuvos Laisvės armijai 80

Rugsėjo 26 d. Pajūrio 710 kuopos jaunieji šauliai dalyvavo Lietuvos laisvės armijos 80-mečio, Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio 110-ųjų gimimo metinių minėjime. Taip pat tą dieną Medvėgalio papėdėje, Karūžiškės dvaro prieigose, buvo pašventintas atkurtas apygardos vado bunkeris-vadavietė, Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, iškilmėse dalyvavo V. Montvydo-Žemaičio dukra Irena Montvydaitė-Giedraitienė.

Pajūrio 710 kuopos vadas Algimantas Dragūnas

Algimanto AMBROZOS nuotr.