K12 forumas

Lapkričio 3 d. gimnazijos direktorius Juozas Žymančius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasita Damulienė dalyvavome K12 forume, kuriame pasaulinio lygio pranešėjai dalijosi savo įžvalgomis apie inovacijas ir edukaciją, kaip augti kartu su technologijomis ir ugdyti platesnius mokymosi įgūdžius.

Įtraukiojo ugdymo erdvėje išgirdome ergoterapeučių pranešimus apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, išmėginome interaktyvias programas.

STEAM erdvėje turėjome galimybę iš arčiau susipažinti su Fab Lab dirbtuvėmis ir jų teikiama nauda mokiniams. Kultūrinio ugdymo kūrybinėse dirbtuvėse išklausėme specialisto pranešimą apie lengvą užsienio kalbų mokymąsi. Darželių erdvėje susipažinome su inovatyvia švietimo įranga bei išgirdome specialisto įžvalgas dėl mažamečių vaikų ugdymo.

Technologijos niekada nepakeis puikaus mokytojo, tačiau mokytojas turi drąsiai rinktis inovatyvius įrankius bei medžiagą ir iš jų susidėlioti savo pamokų scenarijus.

Regina Rimkutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui