Gimnazijoje lankėsi svečiai

Šiandien, sausio 17 d., Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje lankėsi garbingi svečiai. Delegaciją sudarė Lietuvos Respublikos Seimo nariai:  Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis, Valdas Rakutis, Audrius Petrošius, Jonas Gudauskas, Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Albertas Dapkus, pavaduotojas Tadas Venskūnas.

Susitikti su svečiais gimnazijoje atvyko ir Šilalės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė, rajono mokyklų direktoriai, Šilalės r. jaunųjų šaulių atstovai ir jų vadai.

Gimnazijos direktorius Juozas Žymančius maloniai priėmė ir pasveikino atvykusius svečius, trumpai supažindino su Pajūrio miestelio istoriniais objektais, gimnazijos veikla, pasidalino įgyvendinamų projektų, iniciatyvų, vykdomo neformaliojo švietimo  nauda ugdant mokinių pilietiškumą. Savo veiklą pristatė ir jaunieji gimnazijos šauliai. Pranešimą apie šiais mokslo metais įgyvendintas veiklas parengė ir pristatė jaunoji šaulė, IVag kl. mokinė Kamilė Bliudžiūtė. 

Visiems susirinkusiems malonu buvo išgirsti svečių mintis apie pilietiškumą, pasiaukojimą, kilnų ir prasmingą darbą tėvynės labui. Įkvepiančiai skambėjo LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno mintys apie tai, kaip išsaugoti nepalaužiamą tautos dvasią.

Išvykdami svečiai apsilankė ir gimnazijoje veikiančioje modernioje šaudykloje. 

Nuoširdžiai dėkojame kraštiečiui, šauliui, seimo nariui gerb. Jonui Gudauskui už suplanuotą svečių susitikimą Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje. Nuoširdi padėka jaunųjų šaulių kuopos vadui Algimantui Dragūnui už aktyvios šauliškos veiklos vykdymą, bendruomeniškumo bei pilietiškumo ugdymą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems ir tariame „iki kitų susitikimų“!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Tverijonienė