Tęsiame mokytojų klubo veiklą

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai toliau sėkmingai įgyvendina projektą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“. Šįkart, sausio 17 d., mokytojų klubo nariai – gimnazijoje dirbantys įvairių dalykų mokytojai, pagalbos specialistai – lankėsi Pajūrio miestelio bibliotekoje. Lankymosi tikslas – lavinti kūrybiškumą, pasisemti idėjų pamokoms, patirti iššūkių. Projekto „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ mokytojų klubo kuratorė Inga Norkūnienė toliau sėkmingai įkvepia mokytojus, skatina atrasti naujas erdves, metodus, priemones įdomiam ir kūrybiškam mokymui(si). Džiugu, jog toks mokymosi būdas mokytojams labai patinka, netgi teikia poilsį po dienos darbų.                 

Nuoširdžiai dėkojame bibliotekininkei Rasai Griškienei, kuri ne tik sutiko bendradarbiauti įgyvendinant projektą, bet ir šiltai mus priėmė, padėjo atlikti net mokytojams nelengvai įkandamas užduotis. Ačiū! „Mokytojams irgi reikia iššūkių!“ – teigia projekto kuratorė, nuostabi idėjų generatorė Inga Norkūnienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Tverijonienė