Gerosios patirties sklaida įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projektą

Dalyvaudami ,,Kokybės krepšelio“ projekte, įgyvendinome keletą sėkmingų veiklų: mokiniai rengė projektinius darbus, įgyvendino patyrimines programas, rašo ,,Saviugdos dienoraščius“. Mokytojai dalijasi patirtimi, organizavo praktinius mokymus ,,Kolega – kolegai“ Atsirado kitokios formos ugdymo organizavimo procese.

Projekto lėšomis gimnazijoje įrengta hibridinė klasė, įsigytos skaitmeninės priemonės. Kuriamas ,, Mokymosi loftas“.

Mūsų gimnazijos komanda, kaip priemonę, padariusią didžiausią poveikį mokinių pasiekimams ir pažangai, įvardijo individualios pažangos skatinimo priemonę ,,Sėkmės formulę‘.

Kviečiame susipažinti su mūsų gimnazijos ,,Sėkmės formule“.

Regina Rimkutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui