Rugsėjo 1-oji

Nauji mokslo metai – nauji džiaugsmai, galimybės, situacijos, žinios, bendrystė. Linkime kiekvienam atrasti savo kelią į žinojimą, supratimą, išmokimą, pažinimo džiaugsmą, gyvenimo pilnatvę.           Tegul gimnazijos direktoriaus Juozo Žymančiaus  sveikinimo žodis, Pajūrio seniūnijos seniūnės Romos Veščiūnienės linkėjimai, aidintis Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono karių patrankos šūvis ir Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios gerb. klebono Jono Jucio palaiminimas Rugsėjo 1-ąją suteikia vidinės motyvacijos kryptingai ir prasmingai veikti visus mokslo metus.                                                                

Už suorganizuotą renginį nuoširdžiai dėkojame  XIV laidos abiturientams ir auklėtojui Virginijui Kazlauskiui, pirmokams ir jų mokytojai Lolitai Rudienei. Ačiū IIg kl. mokinei Izabelei Varnagytei, 5-okėms  Gustei Linkytei ir Gustei Krauzaitei, aštuntokui Juliui Šerpetauskui ir muzikos mokytojai Onai Dvilienei už muzikinius kūrinius šventės metu.

Su Rugsėjo 1-ąja!

                                                                                                                                                                  Irena Tverijonienė