Pagerbti gimnazijos mokytojai

Kiekvienais metais sausio mėnesį Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas organizuoja Šilalės rajono švietimo ir kultūros darbuotojų pagerbimo šventę.

Šiemet renginys vyko virtualioje erdvėje. Šilalės rajono savivaldybės Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas  Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, jo pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Akvilė Gargasaitė už novatoriškas idėjas, parodytą lyderystę, aplinkiniams suteiktą geranorišką pagalbą siekiant bendrų tikslų pagerbė šešias mūsų gimnazijos mokytojas:

socialinę pedagogę metodininkę Jurgitą Rumšienę,

dailės mokytoją metodininkę Dianą Rupšienę,

užsienio (anglų, vokiečių) kalbų vyr. mokytoją Kristiną Katauskaitę,

matematikos mokytoją metodininkę Genovaitę Salienę,

 matematikos vyr. mokytoją Ingridą Kurmytę,

pradinių klasių mokytoją Ingą Makarę.

Mielos Mokytojos,

Tikime, kad sukaupta patirtis, žinios ir atsidavimas savo profesijai padės Jums išlaikyti tą motyvaciją ir tęsti savo misiją pasikeitusiomis sąlygomis.

Vertiname Jūsų pastangas, atsidavimą darbui ir nuoširdžiai linkime sėkmės!

Gimnazijos administracija