Tęsiame projekto „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje” įgyvendinimą

Šiandien, vasario 7 d., gimnazijos mokytojų komanda lankėsi UAB „Šilalės mediena”. Mokytojai tęsė kūrybiško mokymo(si) „maratoną”, kitaip tariant, įgyvendino dar vieną projekte „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje” numatytą veiklą.
Nuoširdžiai dėkojame gerb. UAB „Šilalės mediena” direktoriui Virgilijui Žygaičiui ir administracijai už geranorišką priėmimą ir suteiktas sąlygas mokytis.
Ačiū kūrėjai Ingai Norkūnienei, kuri atranda vis naujų būdų mus nustebinti.
Programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“ drauge su partneriais menininkų grupe „Žuvies akis”. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ strategiją remia Lietuvos kultūros taryba.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Tverijonienė