Ten, kur širdis…

Birželio 14 d.  – viena tragiškiausių Lietuvos istorijos datų. Ši diena ne tik Gedulo, bet ir Vilties diena. Vilties išgyventi, vilties išvysti savo artimuosius, vilties sugrįžti į tėvynę. Nuo šių skaudžių įvykių jau praėjo 80 metų.

Minint 80-ąsias tremties metines, birželio 13 d., 12.00 val., Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios už tremtinius, o pirmadienį, t.y. birželio 14 dieną, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos bendruomenė sukvietė miestelio bendruomenę į Tremtinių aikštę, kur vyko renginys „Ten, kur širdis…“, skirtas prisiminti ir pagerbti tuos žmones, kurie kovojo, kentėjo, atidavė gyvybę už mūsų šviesią ateitį. Kadangi aikštėje stovi vagonas, kuriuo buvo vežami žmonės į Sibirą, tai pirmiausia ir pasigirdo traukinio dundėjimas. Jam nutilus, visi sugiedojo Lietuvos himną ir pagerbė tylos minute žuvusiuosius. 7 klasės mokiniai skaitė tremtinių laiškus, siųstus artimiesiems. Klausantis skaitomų laiškų buvo galima pajusti žmonių troškimą išgyventi ir grįžti į gimtąją žemę. Šilalės socialinių paslaugų namų Pajūrio vaikų dienos centro socialinė darbuotoja Vida Olendrienė ir Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos muzikos mokytojas Robertas Matevičius bandė perteikti skausmą ir išgyvenimus suvaidinę inscenizaciją „Iš praeities 1945 -ųjų sugrįžę“. Skaudžiais išgyventais prisiminimais iš tremties  dalijosi buvusi tremtinė Regina Baliutavičienė. Skambėjo tremtinių dainos, kurias atliko Šilalės meno mokyklos Pajūrio filialo mokiniai (mokytoja Rasa Ramanauskienė). Pajūrio miestelio bočių pirmininkė Birutė Kuizinaitė taip pat pasveikino visus su Gedulo ir vilties diena. Tą dieną bočiai kartu su kitais pajūriškiais pagamino rugiagėlių puokštes ir aplankė tremtinių kapus. Po renginio vyko kūrybinės dirbtuvės: buvo piešiama spalvotomis kreidelėmis ant asfalto ir sudėlioti akmenėliai, virtę simboliu išmėtytais tremtinių kūnais po Sibiro platybes. Surengta nuotraukų ekspozicija, kuri  vėliau bus perkelta į muziejų bei į elektroninę erdvę. Susirinkusiuosius sveikino Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Veščiūnienė,  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių tarybos ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė Raimundė Gečienė, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė. Kiekvienas renginio dalyvis prisiminimui gavo pagamintą  kančios ir laisvės gėlytę.

Minėjimu buvo siekiama pagerbti mūsų apylinkių tremtinius, prisiminti prosenelių, senelių patirtas skaudžias istorijas. Tai prasminga pilietiškumo pamoka. Tegul atmintis tęsiasi!

Projekto „Ten, kur širdis…“ autorė, renginio organizatorė Elena Pinčienė