Skaitmeninis projektas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje

2020 m. Europos Komisijai dėl COVID-19 pandemijos iškeltų iššūkių švietimo ir mokymo, jaunimo bei kultūros sektoriuose paskelbus papildomą kvietimą teikti strateginių partnerysčių projektų paraiškas, gimnazija kartu su partneriais iš Ispanijos, Graikijos ir Italijos parengė pasirengimo skaitmeniniam švietimui strateginių partnerysčių (KA226) projekto paraišką. Džiaugiamės, kad tarptautiniam projektui ,,Connected by knowledge“ buvo skirta dotacija. Pagrindinis prioritetas dotacijai gauti  buvo novatoriškos praktikos skaitmeniniame amžiuje.

Pagrindinis projekto siekis – suteikti galimybių mokytojams, mokiniams plėtoti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, užtikrinti įtrauktį nuotolinio mokymo(si) metu, kurti ir įgalinti naudotis aukštos kokybės skaitmeniniu turiniu bei novatoriškomis priemonėmis.

Mokytojai tarptautinių susitikimų metu dalinsis ištekliais ir gerąja patirtimi taikydami skaitmenines priemones ir metodus, mokiniai ir jų tėvai bus įtraukti į skaitmeninio turinio kūrimą, kitas skaitmenines interaktyvias technologijų veiklas.

Projekto paraiškoje suplanuotos veiklos bus įgyvendinamos 2021-2023 m.m. Pirmasis mokytojų vizitas suplanuotas 2021 m. rugsėjo 29 d.- spalio 1 d. IES Emilio Jimeno mokykloje, Ispanijoje.

Kristina Katauskaitė, anglų ir vokiečių kalbų mokytoja