Sėkmingiausi vasario mėnesio mokiniai

,,Sėkmės formulės“ iniciatyvinės grupės vardu džiaugiamės vasario mėnesio 5–8, I–IVg klasių mokinių pasiekimais.

Suskaičiavus vasario mėnesio rezultatus, mokiniams išsiųstos net 138 ,,Sėkmės formulės“ padėkos su virtualiais padėkos ženkliukais. 117  padėkos ženkliukų išsiųsta už puikų lankomumą. Daugiausiai puikiai lankančių mokinių yra 5, 6, 7, 8, IIIbg ir IVg klasėse. Šį mėnesį džiugina gausus puikiai besimokančių mokinių skaičius. Jų pažangumo vidurkis didesnis nei 9,5. Už puikų pažangumą išsiųstos net 28 padėkos.  Daugiausia iš jų atiteko 5, 6, Ig ir IIIag klasių mokiniams.

Didžiuojamės jumis ir dalinamės pačiais reikšmingiausiais vasario mėnesio pasiekimais ir padėkomis.

 „Sėkmės formulės“ iniciatyvinės grupės vardu gimnazijos direktorius Juozas Žymančius