Projekto „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ veiklos batalione

Pajūrio Stanislovo Biržiškio Gimnazija mokytojų klubas šiandien ieškojo kariuomenėje resursų, moksleivių  kompetencijų ugdymui. O kas ieško, tas ir randa:

Kritinio mąstymo kompetencijai – informacinio srauto analizė, skirtingų šaltinių nagrinėjimas, segmentuotų duomenų rinkimas, nuolatinis faktų tikrinimas ir kt.

Bendradarbiavimo ir komunikavimo kompetencijai – aiškus komandos narių vaidmenimis pasiskirstymas, individualių asmeninių savybių komandoje pastebėjimas ir stiprinimas, bendradarbiavimo principai bei sklandus jų veikimo užtikrinimas, komunikacijos kanalų įvairovė ir kt.

Kūrybingumo kompetencijai – gebėjimas spręsti iššūkius, gebėjimas reaguoti ir veikti nenumatytose aplinkybėse, gebėjimas situaciją vertinti iš skirtingų perspektyvų ir kt.

Moksleivių laukia daug ir įdomių dalykų pamokų, integruojant kariuomenėje taikomas praktikas bei įgūdžius!

Ačiū Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono kariams, personalui, S5 skyriaus specialistams Rimgailei Karaliūtei ir Donatui Barsiui už skirtą laiką, dėmesį ir galimybes mokytis kartu per patirtis.

Kūrėja Inga Norkūnienė