Penktadienio vakaro tema – „Talentingas penktokas“

Balandžio 29 d. gimnazijoje vyko 5b klasės mokinių organizuota veikla „Talentingas penktokas“. Organizuoti tokį vakarą mintis gimė jau rudenį, kai labiau pradėjome vieni kitus pažinti, susibendravome. Stebint kiekvieno mokinio skirtingumą, individualumą, pomėgius, įgimtus ir įgytus jų talentus, norisi dar labiau juos padrąsinti siekti daugiau. Kiekvienas mokinys pristatymui ruošėsi iš anksto. Su penktokais jau prieš kurį laiką aptarėme, kas kokį savo talentą pristatys. Kalbantis su mokiniais vienus teko padrąsinti, su kitais reikėjo aptarti, kuris talentas yra ryškiausias. Buvo ir tokių, kurie pristatė po kelis, nes buvo nelengva išsirinkti vieną. Ir tai buvo nuostabu! Mokiniai savarankiškai ruošdamiesi numatė pristatymo formą, reikalingas priemones. Vieni rengė pristatymus skaidrėmis, kiti kalbėdami rodė savo kūrybinius darbus gyvai. Džiugu buvo stebėti mokinių gebėjimą laisvai kalbėti, užduoti klausimus ir į juos atsakyti. Įgyvendindami šią veiklą mokiniai net apie tai negalvodami ugdė viešo kalbėjimo, laiko planavimo, savęs ir kito pažinimo bei gerbimo, pozityvaus bendravimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Numatyto ir tinkamai suplanuoto laiko liko bendrai vakarienei, smagiems stalo ir sportiniams žaidimams, individualiems pokalbiams. Ačiū penktokų tėveliams, kurie palaiko mūsų idėjas, padeda jas įgyvendinti.

5b klasės auklėtoja Irena Tverijonienė