„Pažinkime Palangos miestą“

Karštą birželio 16 d. mes, Ig klasės mokiniai, lydimi mūsų auklėtojos Ingridos Kurmytės, vykome į kultūrinę – pažintinę ekskursiją ,,Pažinkime Palangos miestą“. Nusifotografavę prie Baltijos jūros, pasiskirstę į keturias grupes,  pradėjome penkių valandų daug iššūkių, kantrybės, geografijos, matematikos, istorijos, lietuvių kalbos dalykų žinių pareikalavusią fotomedžioklę.  Kiekviena grupė turėjo atrasti trylika ,,užkoduotų“ žymių Palangos miesto vietų, kuriose reikėjo atlikti numatytas užduotis. Man ir mano klasiokams teko paskaityti Maironio  baladės ,,Jūratė ir Kastytis“ ištrauką, įvardinti ,,Eglės žalčių karalienės“ minimus medžius, rasti J. Tiškevičiaus  ,,namus“, J. Šliūpo muziejų, nusifotografuoti prie Palangos bažnyčios, suskaičiuoti laiptelius į Birutės kalną ir t.t. Karštis, nueiti dideli atstumai išsekino mūsų jėgas, tačiau jautėme smagų nuovargį. Atsigaivinti ir pailsėti, puikiai praleisti laiką užsukome ir  į vandens batutų parką „Jump park“.

Nuoširdžiai dėkojame savo auklėtojai Ingridai Kurmytei už puikiai suorganizuotą ekskursiją.

Ig klasės mokinės