Pavasario Protmūšis Pajūryje

Protmūšis, vykęs balandžio 12 d., sukvietė į gimnaziją nemažą būrį entuziastų. Protmūšį vedė Šilalės viešosios bibliotekos komunikacijos ir inovacijų skyriaus vedėja, tarybos narė, protmūšių iniciatorė Rima Norvilienė. Jai talkino bibliotekos praktikantė Emilija Andriušaitė. 

Šįkart protmūšis buvo skirtas kraštiečiui, Šilalės garbės piliečiui, buvusiam susisiekimo ministrui ir „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniam direktoriui, kelių inžinieriui, 28 išradimų autoriui Jonui Biržiškiui, balandžio 12 d. švenčiančiam garbingą jubiliejų.

Gausus komandų skaičius, dalyvių amžiaus įvairovė liudija, jog ši laisvalaikio praleidimo forma yra prasminga ir daugeliui priimtina.  Komandos pasitikrino savo turimas žinias apie Lietuvą, Pajūrio krašto istoriją, gerb. Joną Biržiškį, jo tėvą Stanislovą Biržiškį, kurio vardu pavadinta gimnazija, ir  kitus nusipelniusius Pajūrio krašto žmones. Dalyvių turtingos žinios padėjo pasiekti puikių rezultatų, tad komisijai, kurią sudarė gimnazijos direktorius Juozas Žymančius,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė, Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Veščiūnienė ir Pajūrio laisvalaikio renginių vedėjas Darius Vasiliauskas teko nelengva užduotis skaičiuojant balus.

Iki kitų susitikimų!

Irena Tverijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui