„Patyriminis mokymasis“

Gegužės 5 d. gimnazijoje vyko seminaras „Patyriminis mokymasis“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.). Programos tikslas – padėti mokytojams stiprinti dalykinę kompetenciją, taikyti tyrinėjimu grįsto mokymo/si metodus, kurti netradicinių pamokų scenarijus, organizuoti mokinių tiriamąją veiklą, ugdyti mokinių aukštesnio lygmens mąstymo gebėjimus.
Kartu su lektore Rigonda Skorulskiene mokytojai diskutavo, koks mokymas(is) yra patirtinis, kuo skiriasi projektas nuo projektine veikla grįsto mokymosi, atliko patyrimines užduotis.
Seminaro metu mokytojai buvo aktyvūs dalyviai, todėl puikiai įsisavino pateiktą medžiagą, pajuto patyriminio mokymosi džiaugsmą.

Regina Rimkutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui