Mokslo metų užbaigimo šventė 5-8 ir I-IIIg klasių mokiniams

Štai baigėsi dar vieni mokslo metai. Jie buvo netradiciniai, atnešę daug pokyčių visai gimnazijos bendruomenei. Nuotolinis mokymas gerokai pakoregavo įprastą gimnazijos veiklą, mokytojų  darbą ir mokinių mokymąsi. Džiugu, jog gimnazijos bendruomenei pavyko įveikti visus sunkumus ir iššūkius ir mokslo metai užbaigti įprastu būdu.

Mokslo metų užbaigimo šventę organizavo 6 klasės mokiniai ir jų auklėtoja Rita Štėrienė. Šventės pradžioje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė supažindino su direktoriaus įsakymu dėl kėlimo į aukštesnę klasę. Savo sėkmę mokiniai palydėjo gausiais plojimais. Graži gimnazijos tradicija – pagerbti ir apdovanoti puikiai ir labai gerai besimokančius, aktyviai dalyvaujančius įvairiose veiklose, reprezentuojančius gimnaziją mokinius. Tokių šiemet buvo ypač daug. Smagu, jog gimnazijoje gausu sumanių, kūrybingų, iniciatyvių mokinių. Pirmūnams  iškilmingai įteikti direktoriaus padėkos raštai, medaliai. Sėkmingai besimokantiems, įvairių konkursų, varžybų, olimpiadų laimėtojams buvo išdalintas gimnazijos rėmėjų Virgilijaus Žygaičio ir Prano Šerpyčio įsteigtas piniginis prizas.

Kiekvieno mokinio sėkmė ir pažanga, lankomumas, visuomeninė veikla, pasiekimai buvo stebimi visus mokslo metus. Pristatyti mokinių skatinimo priemonės „Sėkmės formulė“ rezultatai. Šią veiklą  šiemet koordinavo  jos iniciatorė mokytoja Diana Rupšienė. Renginio metu paskelbtas 2020-2021 m. m. sėkmingiausių mokinių TOP 20-ukas. Šiems mokiniams įteiktos direktoriaus padėkos, vardiniai rašikliai, firminiai „Sėkmės formulės“ maišeliai, atmintukai. Sėkmingiausiam mokiniui, o juo šiais mokslo metais tapo 6 klasės mokinys Julius Šerpetauskis, gimnazijos direktorius Juozas Žymančius iškilmingai įteikė nešiojamą kompiuterį.                 

Šventės metu padėkos įteiktos ir iniciatyviems tėveliams: Eglei Bagdonaitei, Simonai Arcišauskienei bei Rasai Vaitiekienei. Ryškiaspalvių bijūnų žiedus  renginio organizatoriai dovanojo gimnazijos mokytojams tardami jiems nuoširdų AČIŪ už pamokas, už šypsenas, motyvavimą mokytis, padrąsinimą dalyvauti konkursuose, olimpiadose. Gimnazijos administracija palinkėjo visiems mokiniams, mokytojams, tėveliams skanios, saulėtos, džiaugsmingos vasaros.