Lietuvių kalbos ir matematikos pamoka 5 klasėje

Birželio 4 d. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jurgita Girčienė ir matematikos mokytoja Ingrida Kurmytė 5 klasėje vedė atvirą integruotą lietuvių kalbos ir matematikos pamoką „Kokių kalbos dalių tekste daugiausia?“ Mokiniai pamokoje  pakartojo kalbos dalis,  prisiminė dažnių lenteles ir stulpelinės diagramos sudarymą.  Dirbdami grupėse nagrinėjo Salomėjos Nėries pasakos „Eglė žalčių karalienė“ ištrauką ir užpildė dažnių lentelę, nubraižė stulpelinę diagramą, kurioje atsispindėjo mokinių žinios apie rastas ir atpažintas kalbos dalis.         

Integruotos pamokos metu mokiniai pagilino ne tik dalykines žinias, bet ir tobulino komunikavimo, bendravimo, pažinimo kompetencijas. Džiugu, jog pamokoje naudotos užduotys ir medžiaga skatina mokinių smalsumą ir dėmesį.