LDK Kęstučio 7-osios šaulių rinktinės įkūrimo minėjimo šventė

LDK Kęstučio Pajūrio 710 kuopos jaunieji šauliai lapkričio 7 d. dalyvavo LDK Kęstučio 7-osios šaulių rinktinės įkūrimo minėjimo šventėje, kuri vyko Tauragėje. Iškilmingos rikiuotės metu aštuoni mūsų kuopos jaunieji šauliai priėmė jaunojo šaulio pasižadėjimą. Sveikiname naujus kuopos narius ir linkime kuo aktyviau dalyvauti kuopos veikloje, būti iniciatyviems, išradingiems, kūrybingiems! Nuotraukų autorės Irena Laucevičienė ir Estela Kovaliovaitė

Pajūrio 710 kuopos jaunoji šaulė Estela Kovaliovaitė