Kuriame tolerancijos miestą

Lapkričio 16-oji yra minima Tolerancijos diena. Daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet, nuo 2003 metų, inicijuoja šios dienos minėjimą. Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas yra Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos įgyvendinamos Švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programos dalis.2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas. Šios idėjos organizatorių buvome kviečiami pakalbėti apie vietovę, kurioje gyvename. Mokiniai turėjo puikią galimybę papasakoti apie savo miestą, gyvenamą vietovę, diskutuoti, ar mokiniai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus. Atkreipti dėmesį į tai, jog bet kuris miestas ar miestelis yra gyvas todėl, kad jame gyvena žmonės, kurie yra skirtingi. Klasės valandėlių metu diskutuvo, ar jų klasė, miestas, miestelis yra tolerantiškas kitam/kitokiam? Kuo anksčiau mokiniai bus įtraukti į šios dienos minėjimą, tuo ankščiau supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje.Mokiniai visą savaitę gamino, klijavo, piešė, savo namelius. Šio miesto kūrime dalyvavo visi gimnazijos mokiniai. Už aktyvų dalyvavimą kuriant savo klasės miestelius nuošidžiai dėkoju pradinių klasių mokytojoms bei dailės ir technologijų mokytojai Dianai Rupšienei.

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Rumšienė