Koks tavo mėgstamiausias gyvūnas?

Šią temą nagrinėjo 3-ios klasės mokiniai vasario 20 d. per atvirą anglų kalbos pamoką kartu su vyr. anglų kalbos mokytoja Irena Linkyte.
Pamokos pradžioje mokiniai turėjo įminti mįslę – pasakyti, kas slepiasi stebuklingoje raudonoje dėžutėje. Pasiūlymų buvo įvairiausių, bet, galų gale, trečiokai gebėjo atspėti: joje paslėpti įvairūs gyvūnai.
Aptarę pamokos uždavinį mokinai prisiminė jau išmoktus gyvūnų pavadinimus, jiems apibūdinti tinkamus būdvardžius ir juos angliškai užrašė ant kortelių.
Mokiniai, dirbdami porose, gebėjo aprašyti kelis savo mylimiausius gyvūnus. Baigę užduotį trečiokai turėjo pristatyti juos 3 – 6 sakiniais, o klasiokai – įminti. Ši užduotis mokiniams nebuvo sunki.
Pamokos pabaigoje mokiniai įsivertino, kaip jiems sekėsi šioje pamokoje. Rezultatas – trečiokai jautėsi labai gerai, viskas jiems pavyko, šauniai atliko visas užduotis ir jiems buvo labai smagu.
Šaunu, kad mokiniai aktyviai dirbo pamokoje, atliko pateiktas užduotis, padėjo vienas kitam ir tobulino bendravimo, pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijas.

Irena Linkytė, anglų k. vyr. mokytoja