Įsibėgėjo Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Kasmet pavasarį vyksta nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas.

Pirmieji žinias pasitikrino ketvirtokai: balandžio pradžioje jie atliko skaitymo, matematikos, pasaulio pažinimo testą. Mokymosi pažangą įsivertino ir šeštokai. Jie laikė skaitymo ir matematikos testą. Aštuntokai balandžio 25 d. atliko skaitymo, balandžio 27 d. – matematikos, balandžio 29 d. – socialinių mokslų, o gegužės 3 d. – gamtos mokslų testus.

Netrukus po mokinių pasiekimų patikrinimo Nacionalinė švietimo agentūra pradės rengti NMPP rezultatų ataskaitas kiekvienam mokiniui ir jo tėvams, mokytojams ir mokykloms. Ataskaitos leis visos šalies mastu įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimus: atskleis, kuriose srityse jie yra stiprūs, o kur reikia pasitempti. Patikrinimo rezultatai padės ir mokytojams, ir tėvams objektyviai įvertinti mokinių žinias ir atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant dar geresnių rezultatų.

Regina Rimkutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui