Integruota pamoka, skirta Pasaulinei Žemės ir Vandens dienai „Žemė – mūsų namai, o vanduo – gyvybės šaltinis“

Kovo 24 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojos Kristina Katauskaitė ir Jurgita Alminienė vedė integruotą vokiečių kalbos ir chemijos pamoką ,,Vandens kokybė“ Ig klasei, skirtą Pasaulinėms Žemės ir Vandens dienoms paminėti. Mokiniai, porose atlikdami praktikos darbą – tyrimus, palygino tirpalus ir nustatė savo atsinešto vandens kokybę, fosfatų, nitratų, amonio, nitritų jonų koncentraciją, vandens pH bei vandens kietumą, išmoko vokiečių kalbos žodžių. Pamokoje buvo naudojamas Goethe‘s instituto dovanotas rinkinys eksperimentams „Ecolabbox“. Tai tikra mobili laboratorija vandens, dirvožemio ir oro eksperimentų atlikimui. Pamokos pabaigoje mokiniai apibendrino gautus rezultatus bei atsakė į pamokos refleksijos klausimus.
Džiaugiamės, kad integruotos pamokos, ypač tos, kurios susijusios su mokiniui artima aplinka, padeda mokiniams ugdyti bendradarbiavimo, kritinio mąstymo kompetencijas, stiprina mokymosi motyvaciją, paįvairina ugdymo procesą tiek mokiniams, tiek mokytojams.

Kristina Katauskaitė Užsienio kalbų (vokiečių, anglų) mokytoja