Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Jaunųjų šaulių dienos stovykla Pajūryje

Birželio 5-9 dienomis Šilalė r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko jaunųjų šaulių dienos stovykla, kurią organizavo Pajūrio 710 – osios kuopos jaunųjų šaulių vadas Algimantas Dragūnas ir socialinė pedagogė Jurgita Rumšienė. Pirmiausia mokinius supažindinome su saugaus elgesio instruktažu. Dar kartą priminėme ir davėme suprasti, kad mokiniai atsakingi ne tik už savo, bet ir už draugo gyvybę. Išklausę instruktažą, suskirstėme į keturis būrius.

Pirmos dienos rytą kiekvienas būrys gavo užduotis. Reikėjo sukurti būrio vėliavą ir skanduotę, taip pat išmokti ,,burtų keliu“ išsitrauktą dainą, kurią dainavome žygiuodami į Jono Biržiškio sodybą. Tai buvo puiki proga artimiau susipažinti vieniems su kitais. Su jaunųjų šaulių  dienos stovyklos atidarymu visus pasveikino gimnazijos direktorius Juozas Žymančius ir pavaduotojos Regina Rimkutė bei Viktorija Dragūnienė.

Po sveikinimo žodžių ir palinkėjimų išžygiavome į Jono Biržiškio sodybą. Nuvykę į sodybą įsikūrėme, paskirstėme darbus: vieni ruošė malkas šašlykų kepimui, kiti pjaustė daržoves, treti kūrė ugnį. Ne vienas neliko be pareigų. Papietavę ir gerai nusiteikę mokiniai ruošėsi orientavimosi vietovėje varžyboms, kurias organizavo savanoris Ernestas. Po to šauliai ilsėjosi, žaidė įvairius komandinius žaidimus, bendravo, leidosi lynu. Vakarop visi būriai turėjo pristatyti skanduotes, vyko dienos aptarimas po kurių laukė nelengvas kelias pėsčiomis namo. Pirma diena praėjo sklandžiai.

Antrą dieną iki pietų stovyklautojai mokėsi taktikos, buvo supažindinti su ginklais ir šaudymo specifika. Dalyvavo šaudymo pratybose. Po pietų žygiavo į Pajūrio rekreacinę zoną, kurioje atliko įvairias užduotis. Šilalės 3 kuopos savanoriai vedė pratybas: būriai kūrė laužus, mokėsi išgyventi gamtoje, filtravo ir virino vandenį, išklausė paskaitą apie pirmąją medicininę pagalbą. Grįžę į gimnaziją aptarėme antros dienos įspūdžius. Visi galėjo išsakyti savo nuomonę: kas gerai ir kas blogai.

Trečios dienos rytą vykome į Kauną. Ekskursija prasidėjo nuo Kauno pilies. Kauno pilis – seniausias miesto istorinis objektas – pastatyta lietuviams strategiškai svarbioje vietoje, prie Nemuno ir Neries santakos, apsiginti nuo kryžiuočių intensyvių puolimų XIV a.  Kauno pilis yra Kauno miesto muziejaus skyrius: čia įrengta istorinė ekspozicija „Kauno pilies istorijos mozaika“, vedamos ekskursijos ir edukacinės programos, eksponuojamos tapybos, skulptūros, keramikos ir kitos parodos, vyksta įvairūs kultūros renginiai. Apžiūrėję Kauno pilį ir susipažinę su jos istorija, vykome į Tado Ivanausko zoologijos muziejų. Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus – vienas seniausių Lietuvos muziejų ir vienintelis Pabaltijyje zoologijos muziejus. Visa jo istorija ir veikla glaudžiai susijusi su Lietuvos gamtos mokslo raida. Lankytojai supažindinami su muziejaus ekspozicija, išdėstyta 4 muziejaus aukštuose, 7 salėse, užimančiose 2456 kv. m. plotą. Ekspozicija sistematinė- nuo bestuburių iki žinduolių. Pastovioje ekspozicijoje apie 15 000 įvairių sistematinių grupių Lietuvos bei įvairių pasaulio kraštų gyvūnų. Vedamos ir teminės ekskursijos, kurių čia daugiau nei 30. Apžiūrėję ekspozicijas ir atsisveikinę nuskubėjome Laisvės alėja link Vytauto Didžiojo karo muziejaus. Muziejaus rinkinį sudaro archeologiniai radiniai, šaltieji ir šaunamieji ginklai, amunicijos rinkiniai, pasakojantys apie Lietuvos valstybės ir karybos istorijos raidą; „Lituanicos“ skrydžio per Atlantą daiktai ir dokumentai, fotonuotraukų kolekcijos; užsienio valstybių kariuomenių uniformų kolekcija, dokumentų ir knygų rinkinys. Sužinojome, kad muziejus kaupia, saugo, restauruoja, tiria ir propaguoja lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės kovų už laisvę ir nepriklausomybę paminklus, eksponatus, kurie pasakoja apie Lietuvos istoriją, ginklų bei karinės atributikos evoliuciją, materialinės ir dvasinės kultūros vertybes, supažindinančias su Lietuvos ir kitų valstybių istorija, karybos menu nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Ketvirtos dienos aptarimas vyko neįprastai, nes vietą pasirinkome vienbalsiai. Grįžtant iš Kauno sustojome autostrados aukščiausioje vietoje. Visi stovyklos dalyviai buvo patenkinti išvyka, jokių pastabų neišgirdome.

Ketvirtą dieną susirinkę gimnazijos kiemelyje išžygiavome į mokytojos Dianos Rupšienės sodybą Visdžiauguose. Sodyboje įsikūrę, pasistatę palapines, susiruošėme ir laukėme atvyksiančio Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės 308 pėstininkų kuopos vado Kęstučio Dembinsko. Mūsų krašto savanoriai su kuopos vadu jaunuosius šaulius mokė saugaus elgesio su ginklu. Išklausę teorinių žinių, išėjome į mišką mokytis šaudyti ir pasivaržyti tarpusavyje. Geriausieji buvo apdovanoti mažomis dovanėlėmis. Po visų užsiėmimų šauliai susėdo prie laužo dienos refleksijai, po kurios laukė smagiausia dienos dalis - šokiai ir muzika.

Penktos dienos ryte anksti atsikėlėme, susitvarkėme stovyklavietę ir grįžome į gimnaziją. Pasistiprinę nuskubėjome į ,,Vilkiukų klubą“ stovyklos veikloms aptarti ir įvertinti. Stovyklos vadai Algimantas ir Jurgita apdovanojo diplomais ir atminimo dovanėlėmis. Dėkojame visiems, kas prisidėjo prie jaunųjų šaulių dienos stovyklos įgyvendinimo.

 

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio
gimnazijos socialinė pedagogė
Jurgita Rumšienė

2016galerija

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis