Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Įkurtas prelato Jono Petrošiaus kampelis gimnazijos bibliotekoje - skaitykloje

Kunigas Jonas Petrošius (1921-2009) gimė Reistų kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskrityje. Lankė Tauragės gimnaziją, vėliau mokytojavo Kvėdarnos valsčiuje, studijuoti išvyko į Telšių kunigų seminariją, po to į Eichšteto (Eichstätt. Vokietija) kunigų seminariją. 1951 m. Miulūzo (Mulhouse, Prancūzija) mieste buvo įšventintas į kunigus.

1955 m. prelatas J. Petrošius, pakviestas kaip kunigas į Paryžių, kur gyvena daugiau lietuvių, tampa katalikų misijos Paryžiuje ilgamečiu vadovu. Čia ir prasideda didysis veiklos ir darbo laikotarpis, trukęs daugiau kai 50 metų (iki 2006 m.). Jo parapijiečiais tapo ne tik Prancūzijos lietuviai, bet ir Belgijos bei Olandijos lietuviai. Prelatui rūpėjo ir lietuvių sielovada, ir kasdienis gyvenimas, todėl ypač globojo provincijoje gyvenančius vienišus ar šeimas sukūrusius lietuvius. Gyvendamas Paryžiuje  sužinojo, kad po įvairias kongregacijas yra išsibarsčiusios lietuvių seselės- vienuolės. Prelatas J. Petrošius ėmė ir jas lankyti, 20 metų vasaromis organizavo joms poilsio ir maldų dienas. Po Antro pasaulinio karo jo pastangomis išleisti du Sibiro lietuvių tremtinių maldų knygelės leidimai dviem kalbomis: „Marija, gelbėk mus- Marie, sois notre secours“. Taigi prelatas Jonas Petrošius buvo vietos lietuvių siela, neblėstantis religinio ir tautinio gyvenimo žiburėlis. 1999 m. PrLB taryba kun. J. Petrošiui už ilgametę veiklą Lietuvių bendruomenės labui suteikė Bendruomenės tarybos garbės pirmininko vardą.
Popiežiaus garbės prelatas Jonas Petrošius  savo testamente nurodė, kad dalį savo kultūrinio lobyno nori padovanoti mūsų gimnazijai, todėl jo garbei bibliotekoje- skaitykloje įkurtas kunigo kampelis. 2014-12-19 pasirašyta sutartis su Prancūzijos lietuvių bendruomene. Čia stovi  dvasininko  darbo stalas, kėdė, į lentynas sugulė daugybė neįkainojamų knygų, raštų. Mums belieka tik didžiuotis prelato J. Petrošiaus asmenybe, jo veikla ir naudotis dovanotais literatūros lobiais.

prelato kampelis

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis