Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Karjeros paslaugos

Profesinis orientavimas – tai nuoseklus ir kryptingas asmens parengimas profesijos pasirinkimui bendrojo lavinimo, profesinio informavimo ir konsultavimo priemonėmis.

Profesinis orientavimas  =  Karjeros paslaugos, skirtos 
- padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes;
- sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą;

 Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos gimnazijoje:

paslaugu veiklos

- Ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, karjeros dienos ir t.t.)

- Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos)

- Karjeros informavimas (tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais, alumnais, išvykos į darbo biržą, universitetus, kolegijas, profesines mokyklas ir t.t.)

- Profesinis veiklinimas – socialinė praktika, kurios metu mokinys kaupia darbinę patirtį, gali išmėginti save skirtingose veiklose, pasitikrinant savo jėgas ir profesinę motyvaciją.

Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti???

kompetencijos Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas
- Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
- Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis
Karjeros galimybių pažinimas
- Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.
- Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
- Pažinti kintantį darbo pasaulį.
Karjeros planavimas
- Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.
- Priimti karjeros sprendimus.
- Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.
Karjeros įgyvendinimas
- Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
- Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
- Tikslingai ieškoti darbo.

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis