Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Mokinių skatinimas

MOKINIŲ SKATINIMAS

Mokytojo, auklėtojo, pagalbą teikiančio specialisto, gimnazijos administracijos padėka žodžiu.

Mokytojo, auklėtojo, pagalbą teikiančio specialisto, gimnazijos administracijos padėka e-dienyne.

Direktoriaus padėka raštu.

Sėkmingų darbų ir pasiekimų pristatymas mokinių, mokytojų, tėvų susirinkimuose, posėdžiuose (dalyvauja ir mokinys(-ė, -iai)).

Padėkos laiškas (mokytojo, klasės auklėtojo, administracijos) tėvams.

Pagerbimas stenduose "Jie garsina mūsų gimnaziją“.

Sėkmingų darbų ir pasiekimų pagarsinimas spaudoje, gimnazijos internetinėje svetainėje.

Jono Biržiškio įkurto fondo lėšos (1000 Lt) skiriamos:

Mokiniams, patekusiems į tarptautines mokomųjų dalykų olimpiadas, konkursus ir kt. (20 % fondo lėšų).

Mokiniams, laimėjusiems respublikinėse mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose ir kt. (20 % fondo lėšų).

Mokiniams, rajoninėje olimpiadoje užėmusiems I-ąją vietą (15 % fondo lėšų).

Mokiniams, gimnaziją baigusiems su pagyrimu (25 % fondo lėšų).

Mokiniams, puikiai baigusiems mokslo metus (20 % fondo lėšų).

Nesant kai kurių grupių laimėtojų, jiems skirtos lėšos padalijamos kitų grupių laimėtojams po lygiai.

Gimnazijos lėšos:

Visiems Jono Biržiškio įkurto fondo lėšų laimėtojams, labai gerai besimokantiems mokiniams, rajoninių olimpiadų prizinių vietų laimėtojams, mokiniams, nepraleidusiems nė vienos pamokos per mokslo metus, įteikiami padėkos raštai.

Puikiai ir labai gerai besimokantiems mokiniams įteikiami padėkos raštai ir „Pirmūno ženkliukai“.

Neformaliojo švietimo užsiėmimo dalyviams, garsinantiems mūsų gimnaziją rajone, zonoje, respublikoje, įteikiami garbės raštai arba skiriama ekskursija (pagal finansines galimybes), arba „Popietė prie arbatos“ su gimnazijos administracija.

Edukacinės padėkos – ekskursijos: pažangiausiai ir geriausiai lankančioms klasėms ekskursija mokykliniu autobusu Lietuvos teritorijoje: pirmą vietą užėmusiai klasei – kelionė iki 200 km. į vieną pusę, antrą vietą – iki 100 km., trečią vietą – ekskursija Šilalės r. teritorijoje; respublikos, apskrities ir rajono olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkams- ekskursija respublikos teritorijoje.

Padėkos - išvykos į spektaklius, koncertus.

Vardinė dovana.

Apdovanojimai įteikiami Mokslo metų užbaigimo šventėje.

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis