Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Mokiniams draudžiama

Mokiniui(-ei)  draudžiama

Keiktis, rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, atsinešti į gimnaziją pirotechnikos priemones, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis.

Teršti gimnazijos patalpose ir aplinkoje. Pamokų metu išdykauti, triukšmauti ar kitaip trukdyti kitiems. Savavališkai išeiti iš pamokos.

Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą (smurtauti, tyčiotis, apkalbinėti, peštis, reketuoti ir pan. ).

Meluoti, apgaudinėti, nusirašinėti, dokumentuose pasirašyti tėvų arba mokytojų vardu.

Į gimnaziją neštis sveikatai ir gyvybei pavojingus ir su mokymusi  nesusijusius daiktus.

Pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio telefonais (jie turi būti išjungti, išskyrus atvejus, kai jie  naudojami mokymosi tikslu). Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio(-ės) tėvams.

Gimnazijoje ir jos  teritorijoje filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu be administracijos, mokytojo ar klasės auklėtojo leidimo. Iš mokinio(-ės), pažeidusio šią taisyklę, gimnazija turi teisę paimti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio(-ės)  tėvams.

Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu gimnazijoje taisykles, gimnazija turi teisę uždrausti įsinešti į gimnaziją ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones.

Išeiti iš pamokų be klasės auklėtojo ir dalyko mokytojo leidimo, praleidinėti pamokas be pateisinamos priežasties.

Be klasės auklėtojo išvykti į ekskursijas, turistinius žygius.

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis