Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Mokiniai gali

MOKINIAI GALI

Mokytis Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje pagal savo gebėjimus, poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.

Vyresni kaip 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą.

Pasirinkti būrelius, modulių, pasirenkamųjų dalykų programas.

Gauti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą.

Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą.

Mokytis savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą.

Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

Gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas.

Nustatyta tvarka naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto, aktų salėmis.

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis