Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjos:

  • Sigita Urbonienė
  • Laima Bružaitienė

Mokytojo padėjėja padeda mokiniui:
orientuotis bei judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, neformaliojo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
padeda užsirašyti ar užrašo mokymosi medžiagą;
padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
padeda atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, maitinimu(si) susijusią veiklą.
Mokiniui, turinčiam ribotas mobilumo galimybes, padeda išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos, judėti po mokyklą, pasiekti klasę, kitas patalpas.

Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
Padeda mokytojui parengti ir/ ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.
Mokytojo padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis