Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Tikslai ir uždaviniai

 

Uždaviniai

Plėtoti gimnazijos administracijos ir mokytojų profesines kompetencijas sėkmingam gimnazijos strateginių tikslų įgyvendinimui.
Siekti, kad kokybiškai būtų suplanuotas ugdymo turinys, orientuotas į ugdymo(si) kokybės gerinimą, sėkmingą mokinių mokymą(si).
Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, tobulinant mokinio individualios pažangos modelio įgyvendinimo instrumentus ir procedūras.
Kurti ir plėtoti mokymąsi paremiančią lyderystę.
Pažinti mokinių neformaliojo švietimo reikmes, skatinančias ir padedančias realizuoti kūrybines galias, ir sudaryti sąlygas jas tenkinti.
Organizuoti ugdymo veiklą gimnazijoje kaip darnią tradicijų ir naujovių sistemą, įtraukiant bendruomenės narius ir socialinius partnerius.
Kurti modernią ir saugesnę ugdymo(si) aplinką.

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis