Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Psichologė

Gimnazijos psichologė - Inga Makarė

Darbo vieta: 2 aukštas, 215 kab.
Darbo laikas:

Eil.

Nr.

Savaitės diena

Kontaktinės
valandos*

Nekontaktinės
valandos**

Pietų pertrauka

1.

PIRMADIENIS

9.00 - 12.00

13.00 - 15.30

8.00 - 9.00

9.50 - 10.35

16.00 - 16.30

 12.00  - 12.30

2.

ANTRADIENIS

8.00 - 12.00

13.00 - 14.35

8.00  - 9.00

14.35 - 16.00

12.00  - 12.30

3.

TREČIADIENIS

8.00 - 12.00

12.55 - 14.35

 12.30 - 12.55

14.35 - 16.00

12.00  - 12.30

4.

KETVIRTADIENIS

8.00 - 12.00

12.30 - 14.35

14.35 - 16.00

12.00  - 12.30

5.

PENKTADIENIS

8.55 – 14.35

8.00 – 9.00

14.35 - 16.00

12.00  - 12.30

 

Į psichologą galima kreiptis, jei kyla mokymosi sunkumų, bendravimo problemų su tėvais, mokytojais, bendraamžiais, įvairių kitų problemų, kurių vienas (-a) nepajėgi išspręsti, jei jautiesi vienišas, nesuprastas.

Gimnazijos psichologo pagrindinis uždavinys - rūpintis gimnazijos bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Konfidencialumas:
Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Psichologo veiklos sritys:
Konsultavimas: individualūs arba grupiniai pokalbiai su mokiniais, tėvais, mokytojais, administracijos darbuotojais siekiant aptarti ir nustatyti psichologines problemas, trukdančias efektyviai mokytis, bendrauti. Problemoms spręsti numatomi tiesioginiai poveikio būdai arba, esant sudėtingesniems atvejams, siūloma kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą ar kitus specialistus.

Psichologinis švietimas: tėvų, mokytojų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Socialinių - psichologinių įgūdžių ugdymas: savęs pažinimo, bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, žaidimo terapijos taikymas mokinių savęs pažinimui, komandinio darbo įgūdžių lavinimas, nuostatų formavimas, asmenybės potencialo ir jos augimo vidaus išteklių atskleidimas.

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Įvertinimas: mokinio gebėjimų ir sunkumų, raidos ypatumų, asmenybinių ypatumų, emocinių ir elgesio sunkumų, adaptacijos psichologinis įvertinimas.

Darbas Vaiko gerovės komisijoje.

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:
1. Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai.
2. Prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai).
3. Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
4. Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis