Get Adobe Flash player
Naujienos
COVID-19 prevencija
Nuotolinis mokymas
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 

DofE programa

Reklaminis skydelis

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Reagavimo į patyčias rekomendacijos

Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Biblioteka-skaitykla

Darbo laikas:

Pirmadienis

7.30 -  8.00

8.45  - 10.55

11.40  - 17.30

Pietūs 10.00  - 10.30

Antradienis

7.30 - 10.55

11.40 - 12.55

13.40 - 17.30  

Pietūs 10.00  - 10.30

Trečiadienis    

7.30 -  8.55

9.40  - 12.00

12.45 - 17.30  

Pietūs 10.00  - 10.30

Ketvirtadienis

7.30  - 12.00

12.45 - 14.45

15.30 - 17.30  

Pietūs 11.00 - 11.30

Penktadienis 

7.30 - 8.55

9.40 - 9.50

10.35  - 10.55

12.45 - 17.50  

Pietūs  11.40 - 12.00

Šeštadienis

Sekmadienis

   POILSIO DIENOS

 

Bibliotekininkė – Irena Tverijonienė

Bibliotekos vizija: aktyviai dalyvauti ugdymo procese teikiant paslaugas, atitinkančias gimnazijos informacinius poreikius.
Istorija. Kada buvo įkurta biblioteka, nėra tikslių žinių. Pirmieji įrašai inventorinėje knygoje įrašyti 1961 m. Daug metų biblioteka turėjo mažas patalpas senajame mokyklos korpuse. Pastačius mokyklos priestatą, bibliotekai buvo sudarytos geresnės darbo sąlygos. Biblioteka perkeliama į priestato 3 aukštą. Tuo metu bibliotekoje dirbo Aldona Alijošienė. 
Nuo 1987 m. iki 2017 m. rugpjūčio mėn. bibliotekoje darbavosi Vitalija Tarozienė.
Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. bibliotekoje darbuojasi Irena Tverijonienė
1992 m. mokyklos ir kaimo bibliotekos sujungiamos. Biblioteka įkuriama mokyklos priestato pirmame aukšte.
Nuo 1997 m. bibliotekos vėl atskiriamos.
2001 m. plečiasi bibliotekos patalpos, įrengiama skaitykla.
Nuo 2005 m. dirbama su mokyklų bibliotekų informacine sistema MOBIS.
Šiandien kintančioje gimnazijos biblioteka tampa neatsiejama ugdymo proceso dalimi. Mokiniai vis dažniau naudojasi skaitykla kaip svarbiausiu informacijos šaltiniu, ruošia pamokas, projektus. Bibliotekoje rengiamos parodos, skirtos įžymioms datoms bei svarbiems įvykiams paminėti. Gimnazijos bendruomenės nariai akiratį plečia skaitydami prenumeruojamus laikraščius ir žurnalus. Jau prieš keletą metų ŠMM apsisprendė ir leido bibliotekininkams patiems pirkti grožinę literatūrą, mokymo priemones ir mokyklinius vadovėlius. 
Gimnazijos biblioteką komplektuoti nėra paprasta: reikia atsižvelgti į ugdymo programas, mokytojų pageidavimus. 
Nemažai knygų bibliotekai dovanoja Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas (1-oji parama mokyklą pasiekė 2006 m.), rėmėjai, buvę mokiniai, privatūs asmenys.
* Bibliotekos struktūra: abonementas, skaitykla, vadovėlių saugykla.
* Techninė įranga: 8 kompiuteriai, 1 spausdintuvas, televizorius, DVD, skaitlys.
* Bibliotekoje yra interneto ryšys.
* Darbo vietų skaitykloje - 27.

Fondas:
* Bibliotekos fondą sudaro 12 528 egz. grožinės, informacinės, metodinės ir kitos litera-
tūros leidinių ir 11 292 egz. vadovėlių.
* Prenumeruojama 12 pavadinimų periodinių leidinių.
* Kaupiamas ir nuolat papildomas mokomųjų kompiuterinių programų, CD, DVD, vaiz-
do ir garso kasečių fondas, skirtas įvairiems mokomiesiems dalykams.

Skaitytojai:
* Bibliotekoje registruoti 434 skaitytojai: 381 mokinys, 53 suaugusieji.

Skaitykloje galima:
* mokslo tikslais naudotis kompiuterine technika;
* ieškoti informacijos enciklopedijose, žinynuose, žodynuose, kituose dokumentuose,
internete;
* skaityti laikraščius ir žurnalus;
* ruošti pamokas.
Bibliotekoje nuolat veikia parodos:
* Naujos knygos.
* Stanislovas Biržiškis.
* Parodos skirtos rašytojų jubiliejams ir atmintinoms datoms paminėti.


 

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish
KA229 projektas ECHOSET
Reklaminis skydelis
Move your body, move your mind
Reklaminis skydelis
Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!
Reklaminis skydelis
Let‘s Enjoy Dialoguing
Reklaminis skydelis

Patyčių dėžutė

Reklaminis skydelis